onsdag 30 mars 2011

Vi gillar inte fega politiker

Jag slår mig för pannan över den rädsla som under längre tid förvärvats vad gäller att nyttja IT i utbildningssverige. Det spelar tydligen ingen roll vilken regering vi har, rädslan är lika påtaglig och våra regeringar saknar total omvärldsanalys vad gäller utvecklingen inom IT i skola och högre utbildning. Kanske blev vi brända i samband med ITiS-satsningen eller så är det så illa att man inte förstår värdet med digitaliseringen av utbildning i syfte att dels höja nivån inom skolan men också för att forma en modern och internationellt ledande skola (modern är ett ord man helst ska undvika inom pedagogikens domäner då det inte betraktas sakligt nog). Den enda som är på hugget, åtminstone vad vi sett initialt, är Anna-Karin Hatt som vill att Sverige ska bli ledande inom IT. Ett mycket enkelt sätt att uppnå denna tätposition är att satsa på skolan. Det märkliga är att alla vet det men ändå ska det vara så svårt.

Jag har just tagit del av UKs Online Learning Task Force som fokuserar på högre utbildning där det tydligt framgår att det enda som gäller är att satsa på onlineutbildningar för att som universitet kunna växa och utvecklas. Vi ser samma utveckling i USA där flera universitet nu satsar stora pengar på utveckling av IT i utbildningarna. Inte minst USAs regering har valt att satsa på detta så då undrar man...vad är det som våra politiker vilar sig mot när de väljer att inte göra något alls? Är det en romantiserad bild av hur högre utbildning och skola såg ut tidigare baserade på stora föreläsningssalar och kuvade elever/studenter? Jag tror faktiskt att det är den bilden som de ser framför sig. det är dessutom den bild som vi alltid får oss presenterad i alla filmer, svenska såväl som utländska. Bilden av skolan som vi tidigare kände till den cementeras i porträtten av skola och universitet. Det som är intressant är att det enda vi ser i dessa filmer är uttryck för formen men sällan innehåll, jag tror att det är där våra politiker många gånger fastnar, dvs i formen.

Givetvis handlar det också om att många politiker idag inte har någon som helst erfarenhet av en digitaliserad skola och ser fortfarande med skepsis på utvecklingen av skolan med glasögon som bygger på den totalt världsfrånvände individen som bara sitter i sin källare framför datorn dag och natt. En bild som för många på något sätt etsat sig fast på näthinnan trots att de egentligen aldrig en upplevt karikatyren.

Nej släpp rädslan...våga satsa på skolan så kommer allt det andra på köpet, vi blir inte bara ledande inom IT utan på så många andra områden också. Det var utbildning som byggde vårt land, om detta inte är en prioriterad fråga och medel för utveckling dedikeras läggs på andra områden så finns en stor risk att inte bara Anna-Karin Hatt misslyckas i sitt uppdrag...utan även många andra områden såsom klassfrågan, integration, näringsliv och forskning. Allt hänger ihop och vill vi bli ledande...satsa på skolan och gör det med fokus på en digitaliserad skola för alla, inte bara för de som har råd.