torsdag 13 januari 2011

IT kan bli som ett barnlås i bilen

Läser i dagens IDG i artikeln "Magplask för hyrdatorer till skolan" om Gävle kommun som satsar på datorer till varje gymnasielev. Det hela har gått lite i stå då man lät IT-avdelningen tydligen sköta mycket av tänket. Ett alltför vanligt misstag menar jag, inte sällan hamnar sådana här projekt på IT-avdelningar som inte har något med skolan att göra annat än att sköta nätverk och datorer. Att de ska avgöra vilka rättigheter som skall sättas på datorerna är lika feltänkt som att låta vaktmästaren på skolan bestämma vilka böcker som skall användas i undervisningen. Visserligen kan IT-avdelningen mena att detta gör man för att slippa dels support i hög grad men även virus men detta förutsätter att skolan är en statisk verksamhet och inte en experimentell vilket den bör vara. Klart att lärare och elever ska kunna installera program såväl att ta bort dem. Jag har själv många gånger varit med i olika undervisningstillfällen där detta händer, deltagarna i kurser kan inte göra i stort sett något alls och resultatet av detta blir ofta att dessa känner att datorer bara är svårt, besvärligt och till slut också...dumt.

Jag tänker mig liknelsen att aktivera barnlåsfunktionen i bilen, vi som har prövat detta har till slut svurit över allt strul med att barnen inte kommer ut eller att man själv till slut får klättra omkring i bilen för att lösa det hela (så var det förr i varje fall...nyare bilar kanske är bättre). Det hela är tänkt som en viktig säkerhetsfunktion men till slut medför detta en stor frustration och man letar hela tiden metoder för att kringgå systemet.

Problemet med datorerna i detta fall är att många pedagoger känner stor osäkerhet inför IT-folk. IT har alltid goda argument för varför man INTE ska göra det ena eller det andra och för många så är det helt enkelt så att argumenten om pedagogisk nytta kommer i andra hand efter IT-säkerhet och drift. Vad jag efterfrågar är nya pedagogiska IT-avdelningar som istället lägger fram argument inte alltid börjar på INTE utan...VISST, det här måste vi ordna!