torsdag 13 januari 2011

IT kan bli som ett barnlås i bilen

Läser i dagens IDG i artikeln "Magplask för hyrdatorer till skolan" om Gävle kommun som satsar på datorer till varje gymnasielev. Det hela har gått lite i stå då man lät IT-avdelningen tydligen sköta mycket av tänket. Ett alltför vanligt misstag menar jag, inte sällan hamnar sådana här projekt på IT-avdelningar som inte har något med skolan att göra annat än att sköta nätverk och datorer. Att de ska avgöra vilka rättigheter som skall sättas på datorerna är lika feltänkt som att låta vaktmästaren på skolan bestämma vilka böcker som skall användas i undervisningen. Visserligen kan IT-avdelningen mena att detta gör man för att slippa dels support i hög grad men även virus men detta förutsätter att skolan är en statisk verksamhet och inte en experimentell vilket den bör vara. Klart att lärare och elever ska kunna installera program såväl att ta bort dem. Jag har själv många gånger varit med i olika undervisningstillfällen där detta händer, deltagarna i kurser kan inte göra i stort sett något alls och resultatet av detta blir ofta att dessa känner att datorer bara är svårt, besvärligt och till slut också...dumt.

Jag tänker mig liknelsen att aktivera barnlåsfunktionen i bilen, vi som har prövat detta har till slut svurit över allt strul med att barnen inte kommer ut eller att man själv till slut får klättra omkring i bilen för att lösa det hela (så var det förr i varje fall...nyare bilar kanske är bättre). Det hela är tänkt som en viktig säkerhetsfunktion men till slut medför detta en stor frustration och man letar hela tiden metoder för att kringgå systemet.

Problemet med datorerna i detta fall är att många pedagoger känner stor osäkerhet inför IT-folk. IT har alltid goda argument för varför man INTE ska göra det ena eller det andra och för många så är det helt enkelt så att argumenten om pedagogisk nytta kommer i andra hand efter IT-säkerhet och drift. Vad jag efterfrågar är nya pedagogiska IT-avdelningar som istället lägger fram argument inte alltid börjar på INTE utan...VISST, det här måste vi ordna!

9 kommentarer:

 1. Så sant. Gymnasieskolan i Umeå visar en alternativ väg. /Lennart

  SvaraRadera
 2. Bra skrivet, jag håller med dig i allt.

  SvaraRadera
 3. När jag äntligen fått elever och kollegor att upptäcka nyttan med dropbox.com stänger IT-org av tjänsten med förklaringen att den tar för mycket bandvidd. När jag nämnde detta på Twitter svarade Björn Kindenberg "Problemet är att IT-tekniker aldrig behöver väga bandbreddsförlust mot samhällsnytta. Därav deras godtyckliga tyranni..."
  Ja, så känns det faktiskt ibland i det pedagogiska arbetet, när man vill upptäcka och utveckla IT-användandet. Man är fast i IT-teknikernas godtyckliga tyranni.

  SvaraRadera
 4. Marie...om IT stänger av för att det drar för mycket bandbredd så får de helt enkelt fixa mer. Jag är rädd för att detta är ett argument som egentligen handlar om något annat än bandbredd. Jag brukar säga att IT ska drivas av humanister som ser andra värden än de tekniska, för det är dessa värden vi vill åt och sällan tekniken i sig.

  SvaraRadera
 5. Jag log igenkännande när jag läste artikeln i Computer Sweden. Problemet är på intet sätt unikt för Gävle kommun, utan jag har sett det på flera andra myndigheter och företag. Det är egentligen inte så konstigt: IT-avdelningen har till uppgift att se till att maskinerna fungerar och att nätverket är tillgängligt. Naturligtvis genomför de alla åtgärder de kan för att utföra det de uppfattar som sitt jobb.

  De som skriver och önskar sig en "mer pedagogisk" IT-avdelning, eller som beskriver det IT-avdelningen gör som "tyranni" vill jag påstå är en del av problemet. Ni uppvisar en iögonfallande brist på förståelse för varför det blir så här, och för IT-avdelningens situation. Ni verkar ha inställningen att felet ligger helt och hållet hos IT-avdelningen, och förväntar er att IT bara skall fixa det. Så är det inte; jag skulle vilja påstå att givet de förutsättningar som IT-avdelningen har så agerar de på ett mycket rationellt sätt.

  Att det blir problem är en normal konsekvens av att centralisera IT, eftersom det betyder att IT då flyttar längre ifrån de som IT betjänar. Det betyder dessutom att styrningen utgår från någon annan, någon som ofta anger "besparingar" och "säkerhet" som mål för IT-avdelningens verksamhet. Det är centraliseringen som gör att ni tappar kontrollen över IT, eftersom det är hela vitsen med att centralisera.

  Det som behövs för att lösa problem av det här slaget är inte att skylla på IT-avdelningen, utan att skicka problemet dit det hör hemma - vilket är till den som bestämmer IT-avdelningens budget och riktlinjer. Det kan vara så att problemet ligger hos den som är VD för ett företag eller generaldirektör för ett statligt verk. För att kunna få till stånd förändringar på den nivån krävs dessutom att man har bra argument. Så, Marie och Jan - om dropbox.com är något ni vill ha tillgång till så duger det inte att grumsa om att IT bara skall "fixa". Det ni behöver göra är att vända er till den som beslutar om IT-avdelningens budget och motivera varför ni vill att budgeten spenderas på mer bandbredd. Ni måste också vara beredda att kompromissa och prioritera vad ni vill ha.

  I många fall är det nog så att ni som är beroende av IT bör kämpa emot allt vad centralisering heter när det gäller IT. Lär av utvecklingen på IT-sidan och kräv standardisering som lösning när någon vill spara pengar i stället för att acceptera att IT centraliseras. Det är för er del alltid bättre att det är NI som kontrollerar budget och riktlinjer för det IT-stöd ni behöver, än att någon annan gör det.

  SvaraRadera
 6. Hej Patrik och tack för dina synpunkter, det är alltid bra att se ett problem utifrån olika perspektiv. Jag har själv vid flera tillfällen arbetat tillsammans med IT-avdelningar inom olika organisationer så jag är väl medveten om vilka funktioner IT-avdelningar kan ha. Jag förstår också ITs huvuduppdrag och det är precis som du säger att det är de som sätter ramarna för IT-avdelningarna som snarare är problemet än IT självt, helt korrekt. Och egentligen är det detta som är problemet, vi har ofta beställarfunktioner som inte har kunskap om skolan eller så är det personer i skolan som beställer men som saknar kunskap om IT, sällan går detta hand i hand vilket är en förutsättning. Samtidigt borde vi förstå att när vi sätter begränsningar, som är hårt hållna, så får vi problem, både vi som vill nyttja tekniken samt de som skall underhålla maskinparken. Här måste det tänkas om helt och hållet och det är där skon klämmer, dels saknas förståelse för olika problem samt många gånger så talar man inte ens samma språk vilket inte underlättar precis.

  Tack igen Patrik för ett nyanserat och intressant inlägg...även om inte diskussionen är över med det :-)

  SvaraRadera
 7. Min mening är att den pedagogiska aspekten alltid ska vara den primära. Skolans IT-organisation är till för skolan och ska därför i sin gärning vara inriktad på skolans uppdrag. För att realisera detta behövs ett närmare samarbete mellan de som fattar beslut vad gäller IT och IT-erfarna pedagoger. Man behöver också hålla sig omvärldsorienterad och kontinuerligt följa forskning och ta del av andras erfarenheter.

  Jag menar inte att IT-teknikerna ska vara pedagogiskt kunniga. Jag menar inte att IT-organisationen ska överträffa sina förutsättningar. Det jag efterlyser är ett mer genomtänkt resonemang och en större öppenhet för nytänkande.

  Som lärare har jag symboliskt fått sitta med på möten inför upphandling av lärplattform men när tiden för beslutsfattande har kommit har jag inte tillfrågats. Detts trots min långa erfarenhet av användandet av lärplattform i undervisningen. Kanske blir det obekvämt om de pedagogiska aspekterna ska få påverka besluten. Ekonomi och praktikabilitet blir istället det som styr.

  Patrik, jag vänder mig inte till IT-teknikerna med mina synpunkter utan jag går direkt till IT-chefen. Jag vet att teknikerna bara följer direktiv. Beslutet att stänga Dropbox kommer från ledningen och jag har fått löfte om att nästa vecka få besked kring hur man tänker kring detta. Jag grumsar inte. Jag har gott om argument och jag kan helt klart motivera mina åsikter. Problemet är att jag alrig får chansen i och med att jag aldrig tillfrågas.

  I väntan på att få besked om Dropbox får jag och min elever förundras över varför vi inte längre får användas av den utmärkta, erkända och väletablerade tjänst Dropbox erbjuder. Gratis lagringsutrymme, möjlighet att dela filer och mappar, möjlighet till backup, möjlighet att ge filer en webbadress för att publisera på t ex skolbloggen osv. Man får hoppas att anledningen är god om den ska väga mot alla dessa fördelar.

  SvaraRadera
 8. På vår skola fick vissa lärare bärbara datorer varefter de stängdes ut från alla andra datorer på skolan av "säkerhetsskäl". Man tvingade oss att genomgå en fullständigt hjärndöd "utbildning kallad PIM vars upplägg, innehåll och examinationsform är minst sagt undermåliga och sedan undrar man varför ungarna garvar åt oss och vår eftersatta programvara. Tyvärr gör detta att undervisning blir lidande, vikarier får svårt att komma åt systemen och min arbetsdator är oanvändbar ens för den enklaste bildhantering.
  Magnus Bäcklund
  Hysteriskt frustrerad lärare på högstadiet

  SvaraRadera
 9. Magnus: I jobbet använder jag min egen MacBook med mobilt internet som jag betalar för själv. Jag skulle helt enkelt inte klara av att göra ett jobb som jag är tillfreds med annars. Helt sjukt är det. Hela skolan har nytta av min lilla dator och mitt abonnemang. På möten är det bara jag som är uppkopplad och det är alltid jag som är snabbast att hjälpa eleverna ska plötsligt något internet-relaterat kollas upp. Bärbar dator med trådlös anslutning borde vara en självklarhet för varje lärare och det första man ska satsa på. Nästa satsning ska vara projektorer i alla klassrum. Därefter kan vi börja prata en-till-en.

  SvaraRadera