tisdag 18 januari 2011

Lärplattformar, klassrum och framtiden

Jag har under den senaste tiden varit involverade i en del en-till-en projekt där ambitionen är att ge varje elev en dator under studietiden. I flera av dessa projekt så är själva hårdvaran det minsta problemet (även om det finns vissa problem även här), det är snarare den digitala lärmiljön som är problemet. Det handlar för en del om att investera i en lärplattform, andra vill skapa egna lösningar som bygger på befintliga system som redan finns inom kommunen medan somliga önskar nyttja öppna resurser som Google eller Microsoft. Gemensamt för alla dessa är att samtliga stöter på problem...i en del fall är problemen mycket stora medan det i andra fall är mindre problematiskt.

Frågan jag ställer mig är ifall våra tankar kring hur vi skapar en fungerande lärmiljö online bygger på fel parametrar. Vi försöker allt som oftast att kopiera vår fysiska lärmiljö i t.ex. olika lärplattformar. Dessa har direkt kopierat metoderna som den fysiska skolan bygger på, klassrumstänk och grupptillhörighet. Dessa är givetvis viktiga men blir ofta problematiska online. I ett klassrum så bygger ofta undervisningen på att hela gruppen gör samma sak samtidigt, detta är sällan fallet online. Vi ska utgå från att arbetar vi online så kommer vi genast att ha elever som inte ligger i fas med varandra, visserligen är detta fallet även i klassrummet offline men online så kommer eleverna att ligga ännu mer i ofas med varandra. Det är också därför att lärmiljöerna som vi vill skapa online misslyckas för de bygger på tanken att gruppen skall gå i takt med varandra.

Vad innebär detta i praktiken då? Den mycket hårdsmälta sanningen är att vi inom skolan i våra digitala miljöer räkna in denna aspekt. I grunden innebär detta att vi också måste fundera över vad lärande är och hur våra lärmiljöer såväl online som offline skall formas. Jag är övertygad om att lärplattformar just nu lever på övertid och att pedagogiken skall återtaga kommandot i den pedagogiska utvecklingen online. Märkligt är att ingen betvivlar pedagogens utveckling av klassrumsmiljön medan utvecklingen online allt för ofta har skett på mycket lösa pedagogiska grunder.

Den positiva aspekten i denna utveckling är att vi i än högre grad måste betrakta varje enskild elev som unik och ge dem utrymme till att utvecklas i takt med deras förmågor, detta kan inte ske enbart i grupp (även om den sociala aspekten och utvecklingen här är synnerligen viktig) utan måste ske på individuell basis...detta sker sällan offline i kalssrummet...den sker dagligen, dygnet runt online, i det klassrum som idag är världen. Det är väl precis där skolan ska vara? Inte i ett klassrum, inte i en reglerad lärmiljö online som kopierar klassrummet med dess väggar, utan online och offline utan väggar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar