måndag 17 januari 2011

Elevregistrering på Facebook - en god idé?

Har funderat lite över Facebooks funktion "places" som nu också finns i Sverige. En funktion som skulle kunna fungera som elevregistrering (kanske redan testas någonstans, jag har dock inte hört något om detta). Skolan har ett uppdrag att bland annat föra närvaro över elevernas närvaro och det slog mig när jag positionerade mig på min arbetsplats för någon dag sedan att jag kunde lägga till kollegor eller vänner som också befinner sig just här. Jag lade till några av mina vänner i korridoren utan att tillfråga dem, det gjorde mig lite illa till mods för de hade inte bett om att bli taggade. Då slog det mig att Facebook kommer nog någon förr eller senare att nyttja för att föra elevnärvaro, kanske kan det vara en god tanke att eleverna själva loggar in där de finns under lektionen...eller så är det inte en så bra idé.

Vi bör vara lite försiktiga i att göra det enkelt för oss, i mitt exempel ovan (för fallet ovan är endast hypotetiskt) så skulle man också kunna anföra att detta vore bra för då kunde föräldrarna se att ens barn är på skolan och deltar under lektionen. Andra kan mena att detta är toppen för då är det möjligt att även dela med sig av material till varandra och då får även föräldrarna del av detta.

Varför låter jag då tveksam? Av flera skäl:
  • Jag är tveksam till att använda Facebook i allmänhet till skolärenden.
  • Positionering innebär inte att vi vet att någon är där eller inte.
  • Administrationen kan bli svår då det inte går att styra vem eller vilka som får göra dessa "elevregistreringar"
  • Datainspektionen skulle nog ha synpunkter på detta.
  • Vi är tvungna att "tvinga" in lärare i Facebook som kanske inte vill vara där.
  • Ska vi arbeta med positioneringar så skall vi nog göra det i en annan lärmiljö än Facebook, för Facebook är primärt ingen lärmiljö.
Men visst vore det samtidigt lite kul...?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar