onsdag 26 januari 2011

Pekdator eller bärbar (laptop)?

Jag får ofta frågan, särskilt under den senaste tiden, om man ska välja en pekdator typ iPad eller Android-alternativen eller en bärbar traditionell dator och svaret blir alltid lika luddigt. Frågan är lika aktuell för privatlivet som inom skolvärlden där vi måste väga för och nackdelar mot varandra men här också väga in ytterligare en aspekt, vad fungerar bäst i skolmiljön, dvs den pedagogiska vardagen?

En sak är säker, om vi ser till användarvänligheten är de nya pekdatorererna enklare, det är svårt att göra något fel med dem och litet kan gå snett. Samtidigt är dessa av naturliga skäl begränsade och det är således svårare att göra förändringar samt har inte sa styrka rent processrelaterat i förhållande till en bärbar dator. Men å andra sidan...vi kanske tar oss an denna fråga utifrån fel perspektiv. Den fråga vi bör ställa oss som pedagoger är snarare...vad vill jag kunna åstadkomma i min undervisning och i det individuella lärandet? Många av oss är ofta lagda åt det praktiska hållet, dvs. berätta vad jag ska ha så arbetar jag på med mitt. Ansatsen är enkel men blir komplicerad framgent. Vi måste ställa oss frågan: Vad vill jag med mitt lärande och min undervisning? För egen del så är det detta som driver min utveckling.

Alla som har varit på en dragning med Apple går ofta därifrån helt sålda på Apples produkter, varför? Apple är experter på PR och att förpacka sina budskap riktigt skickligt. Men om vi granskar vad de gör och säger så ser vi bakom den perfekta och polerade ytan att det är rätt mycket floskler som levereras. Jag känner mig tveksam till snabba och enkla lösningar, även om de är lockande. Jag vet att det inte är lätt att nyttja IT i undervisningen och det kommer aldrig att bli så lätt som försäljarna till datorer och lärplattformar gör sken av. Utgå hellre från att 50% av de som sägs faktiskt inte kommer att inträffa eller ens är realistiskt.

Vad är det då vi ska välja när vi står i valet om en pekdator eller en bärbar dator? Följande faktorer bör ni ha i åtanke:

Fördelar bärbar dator:
 • De flesta har erfarenhet av klassiska datorsystem
 • Det finns stora möjligheter till att förändra systemet alt. uppgradera systemet
 • Tangentborden fungerar väl
 • Det går att koppla dem till projektorer mm
 • Det är möjligt att ha en fast uppkoppling såväl en trådlös
Nackdelar bärbar dator:
 • Systemen kan krångla och måste underhållas
 • Virus är ett problem
 • De är tunga att bära
 • Skärmarna är ljuskänsliga (dvs svårt att läsa på skärma i starkare ljus)
 • Kräver ofta en hel del administration
Fördelar pekdatorer:
 • De är lätta
 • Ännu inte särskilt virusdrabbade
 • De är snabba att komma igång med
 • De startar snabbt
 • De utvecklas snabbt och program till dem kommer i strid ström
Nackdelar pekdatorer:
 • De är stöldbegärliga
 • Tangentborden är inte lika bra som med en bärbar dator
 • De kan vara rätt så inlåsta (iPad)
 • Finns vissa begränsningar i vad man kan göra (t.ex. saknar iPad stöd för Flash)
Kontentan är ändå till sist: Se till att Era pedagogiska idéer får utlopp, inte på grund av datorn på grund av vad ni vill göra.

Har ni fler punkter på vilka fördelar och nackdelar som ni ser, skriv gärna kommentarer i Facebookgruppen: En dator till varje elev.