söndag 2 januari 2011

Fröken Matte på Rapport

Hade förmånen att få ge en kurs vid högskolan Dalarna med fokus på skolutveckling och IT (IT som del i lärandets vardag) och lärande för ett gäng gymnasielärare. Jag var mån om att kursen inte skulle bli någon skrivbordsprodukt i form av en tenta eller hemuppgift som skulle sammanfatta litteraturen utan gav deltagarna istället uppgiften att skapa ett läromedel som de hade nytta av i deras profession som lärare på gymnasiet. Jag fick många goda inlämningsuppgifter av mina studenter och idag såg jag att de tankar jag har om IT och lärande faktiskt gestaltats i en ren och enkel lösning samtidigt som den är så helt rätt. Jag vill inte mena att jag på något sätt är orsak till detta men jag har fått varit del i en spännande process. Att kunna ge elever möjlighet att nöta in formler och metoder för att sedan förstå hur det fungerar samtidigt som tid frigörs för lärare att hjälpa de elever som är i behov av extra stöd är så oerhört viktigt. Kan inte annat än att ge Fröken Matte all lycka och framgång...mer av sånt här. Se nedan kvällen reportage på Rapport.