söndag 2 januari 2011

Fröken Matte på Rapport

Hade förmånen att få ge en kurs vid högskolan Dalarna med fokus på skolutveckling och IT (IT som del i lärandets vardag) och lärande för ett gäng gymnasielärare. Jag var mån om att kursen inte skulle bli någon skrivbordsprodukt i form av en tenta eller hemuppgift som skulle sammanfatta litteraturen utan gav deltagarna istället uppgiften att skapa ett läromedel som de hade nytta av i deras profession som lärare på gymnasiet. Jag fick många goda inlämningsuppgifter av mina studenter och idag såg jag att de tankar jag har om IT och lärande faktiskt gestaltats i en ren och enkel lösning samtidigt som den är så helt rätt. Jag vill inte mena att jag på något sätt är orsak till detta men jag har fått varit del i en spännande process. Att kunna ge elever möjlighet att nöta in formler och metoder för att sedan förstå hur det fungerar samtidigt som tid frigörs för lärare att hjälpa de elever som är i behov av extra stöd är så oerhört viktigt. Kan inte annat än att ge Fröken Matte all lycka och framgång...mer av sånt här. Se nedan kvällen reportage på Rapport.

10 kommentarer:

 1. Teknik i all ära, men är det inte bättre att förlänga alla lektioner? (givetvis kostar det pengar, men vad kostar inte underkända elever)

  Alla rön pekar på att den mänskliga kontakten mellan lärare och elev är oslagbar. När elever får berätta och fråga växer de oerhört i sin kunskap. Dessutom säger Fröken Matte bara samma sak om och om igen utan att eleverna får möjlighet att direkt fråga, vilket de skulle kunna göra i en förlängd klassrumssituation.

  De elever som inte förstår vill ju ha genomgångar på olika sätt, inte samma sätt igen och igen, dessutom i ett filmat klassrum.

  Precis som en lärare i inslaget säger har mattelärare ett rykte om sig att vara traditionella och inslaget visar just det. Inget nytt har hänt, det gamla finns nu bara på Youtube. Envägsmatte, direkt taget ur boken. Kan man spela in en lektion har matten stagnerat.

  SvaraRadera
 2. Hej anonym

  Tack för alla dina goda kommentarer som jag gärna diskuterar vidare. Angående mer tid så vore det klart önskvärt men det finns andra aspekter som inte lika ofta beaktas när man talar om en sån här modell. Faktum är att vår undervisning bygger på en rätt statisk undervisningsform som innebär att läraren går igenom i helklass och där förhoppningsvis majoriteten i klassen hänger med medan en mindre del tycker att det är för enkelt medan andra tycker att det är för svårt (jag hörde alltid till den senare gruppen när jag var ung elev). För de som vill ha mer och gå framåt snabbare kan initiativ som fröken matte vara perfekt, samtidigt så kan de som inte förstår det hela ges mer tid för att jag som lärare inte behöver gå igenom samma sak om och om igen. Effekterna av att nyttja genomgångar medför att tid frigörs och kan läggas på sådana elever som mig själv, vi som behöver mer tid. För egen del så tyckte jag alltid att genomgångarna som min mattelärare på gymnasiet hade var mycket logiska och klara men när jag sedan på kvällen satt med matteboken så föresökte jag återerinra mig om vad läraren egentligen sa dock utan gott resultat. Hade jag haft möjlighet att lyssna till genomgången igen, att kunna pausa och sedan spola framåt så hade det helt enkelt varit enklare tror jag.

  Jag tror att du får ta och fundera igenom det hela igen för vi har något nytt här trots att man vid första anblicken bara tror att det handlar om att "spela in". Det handlar om individuellt lärande, frigöra tid (som inte frigörs genom att fler lärare anställs, de kan dessutom aldrig bli tillräckligt många) och att våga pröva något nytt.

  Jag vet att lärarna i reportaget inte tänker sig att eleverna bara skall titta på skärmen istället för att kommunicera, men det är ett gott komplement och ett suveränt verktyg och ibland kan dessa till synes enkla verktyg vara oumbärliga.

  SvaraRadera
 3. Det finns ingenting individuellt lärande med att titta på en inspelad lektion. Jag undrar vari den individuella anpassningen finns. Att dessutom titta på "fröken matte" på lektionstid visar bara att lärarna inte fyller någon funktion som pedagoger. Ska framtidens skola vara lärarlös och bestå av inspelade lektioner där eleverna inte interagerar under lektionerna? Jag är skeptisk. Min åsikt är att matematikundervisningen är vad den alltid varit och att titta på lektionerna på datorn är inte något nytt. Det är samma sak men i ett nytt forum. Jag tycker hyllningarna är ett tecken på desperation från lärares och rektorers sida. När våra elever blir sämre och sämre på matematik så hyllar de det minsta halmstrå de kan få tag i. Alla som anser sig vara pedagoger borde se igenom detta och inse att lärarna är viktiga och att elevernas medverkan och ifrågasättande är nödvändigt. Den eleven som inte förstår genomgången på lektionstid behöver kanske få det förklarat för sig på ett annat vis, inte på samma vis fast i datorn. Pinsamt.

  SvaraRadera
 4. Det är fantastiskt att moderna pedagoger också äntligen förstått att gammal hederlig katederundervisning är den bästa. Fröken ska stå vid tavlan och förmedla kunskap. Fler ämnen borde ta efter och spela in föreläsningar. Det borde även bli ekonomiskt försvarbart om eleverna själva kan titta på lektionerna när de känner sig inspirerade och endast kommer till skolan när de är redo för prov. Då kan eleverna läsa ämnena i den ordning och den takt som passar dem bäst och skolan kunde fokusera på att vara en kontrollinrättning för att bedöma elevernas kunskaper. Visa skulle då klara gymnasiet snabbare medan andra behöver mer tid. Ett stort steg bort från dagens flumskola. Bravo.

  SvaraRadera
 5. Vi är helt klart av olika uppfattningar i detta. Trots allt är vi överens om en sak, att matematikkunskaperna blir sämre. Vi måste också fråga oss varför de blivit det och jag kan inte se det som problematiskt att man försöker att finna nya sätt att ge mer tid till eleverna. En elev som inte förstår på ett sätt kan få den hjälpen att få det förklarat på ett annat sätt. Det hela kan kanske kännas som pinsamt...mer pinsamt är kanske hur vi har kommit där vi är nu. Lärare som vill tänka över sin lärarroll och hur man arbetar välkomnar jag, att bevara det gamla (som uppenbarligen ändå inte funkade) är ett klassiskt sätt att behandla nya initiativ. Vi får väl se i långa loppet vad som kommer att fungera. Läs gärna kommentarerna som Fröken Matte fått på sin Youtube-kanal, dessa vittnar om att elever över hela landet får hjälp av detta, är det inte det det handlar om? en metod utesluter inte den andra. Det handlar inte om att sätta eleverna framför en dator istället för läraren, det är ett komplement...hur fel kan det vara?

  SvaraRadera
 6. Gun Andersson, lärare 1-63 januari 2011 21:15

  Jag håller helt med om att det är ett komplement men BARA ett litet komplement. Det finns inga nackdelar med "fröken matte" om det inte innebär nedskärningar i någon ände. Men även jag ställer mig frågande till allt beröm. Det är inte nyskapande och inte ytterligare ett sätt för elever att lära sig så varför så mycket beröm. Jag vill inte klaga på lärares initiativ men jag hoppas att det finns lärare med långt mycket bättre initiativ än detta. Ge dessa utrymmet i media och i bloggar. Om "fröken matte" är det mest nyskapande och mest fantastiska som hänt matematiken på sistone förstår jag att svenska elever blir allt sämre. Ingen skugga över "fröken matte" men gärna ljus på alla de som borde vara bättre.

  SvaraRadera
 7. Självklart kan genomgångar på Youtube inte ersätta vanliga fysiska lektioner eller lektioner där det finns möjlighet till kommunikation mellan lärare och elev och en individualisering, men jag tror precis som Jan att det på flera sätt kan vara just ett utmärkt komplement.

  Att använda Youtube för att titta på genomgångar är visserligen inte något som utvecklar själva sättet att undervisa i matematik eller andra ämnen - men det var uppenbarligen inte heller syftet. Däremot utvecklar det undervisningen på så sätt att det sprider idéer och visar på hur vi lärare kan arbeta på olika sätt t ex med hjälp av olika digitala och sociala media för att få eleverna att nå kursmålen och det måste väl ändå vara huvudsyftet med undervisningen.

  Det verkar tyvärr som om Anonym och Lärare 1-6 blandar ihop saker lite - det ena utesluter inte det andra. Min erfarenhet är dessutom att lärare som använder IKT i sin undervisning också reflekterar och tänker mycket kring lärande, kring sin undervisning och hur de kan individualisera och förklara på olika sätt för de elever som behöver det.

  SvaraRadera
 8. Arne Frank, lärarstudent8 januari 2011 21:20

  Det är första gången jag läser din blogg men jag fick länken av en kollega efter att ha sett fröken matte på Tv. Jag vill hålla med er alla på något vis. Det är underbart med nya sätt att nå elever men samtidigt ställer jag mig frågande. Jag håller med om att fröken matte inte var mycket nytt och jag tror dessvärre att det finns elever som är ouppmärksamma på lektionerna med motivering att de kan ta igen det på internet hemma och då är det inte så bra. Men det finns säkert elever som blir hjälpta av repetitionerna. Men jag fastnade för det som Helena skrev, att lärare som använder IKT också reflekterar och tänker kring sitt lärande, jag tror nog att andra lärare också gör det i hög grad. Dessutom så är det intressant att fröken matte hyllas utan reflektion. Bara en reflektion från min sida. IKT och datorer i all ära, som sagt, men jag vet inte. jag är inte teknikfientlig men jag blir orolig när datorer lyfts fram som en skolans Messias. Det blir inte bättre för att det är datoriserat. Det finns ett stort problem i att våra elever blir sämre på matte och det är positivt att lärare försöker hitta nya vägar. På vägen mot en lösning är det nödvändigt att ibland gå fel för att hitta nya lösningar och jag tror att fröken matte är en av dessa felnavigeringar som förhoppningsvis leder till nya och bättre ideér.

  SvaraRadera
 9. Tycker att youtube undervisningen är ett fantastiskt komplement. Läs och reflektera gärna över de kommentarer jag fått på min kanal på youtube http://www.youtube.com/user/MikaelBondestam?feature=mhum
  Ni som inte prövat att undervisat via youtube hur kan ni uttala er så bestämt?

  SvaraRadera
 10. Hej! jag är en gymnasiumelev som går Nv linjen och jag måste säga att fröken matte är ett jättebra komplement och en hjälp till läxor. jag anser också det är super att kunna repetera det man har lärt sig på lektionerna hemma. självklart ersätter det inte dom lektioner man får i skolan men om man t.ex fastnar i matteläxan eller inte kommer ihåg hur det var man skulle gör så kan man gå in och kolla på en genomgång om det och få hjälp! Så sluta vara så negativa och kolla på dom fördelar som finns istället det ena utersluter ju inte det andra och det här hjälper en verkligen!

  SvaraRadera