söndag 23 januari 2011

Pedagogik på pedagogens villkor, inte distibutörens

Vi står inför stora förändringar, vi är mitt i dessa förändringar men vi är samtidigt bara i början av allt. Information som vi känner den på internet är för många, inte minst skolfolk, en statisk datamängd som bygger på samma idé som böcker, fast nu i digitaliserad form. Inget kan vara mer fel. Internet var kanske det i början men nu är internet något helt annat. För oss som fått förmånen att testa Qwiki (skriv upp dig för en inbjudan på Qwiki.com) så ser vi att information kan bli något helt annat när an sammanför olika källor och skapar en helhet. Du söker på ett ord, jag sökte givetvis på "coffee" och du får en mängd fakta presenterad. I varje bild, i varje text och varje informationsdel finns det ytterligare information för dig som vill veta mer eller fördjupa dig i något specifikt. Istället för att gå till en bok så nyttjas internets styrka...delad information som sätts samman till en enhet. Vän av ordningen säger klart: hur ska vi se på källvärdet av informationen. Svaret är det samma som alltid, dvs. på samma sätt som vanligt...kritiskt, internet är inget undantag men mer viktigt kanske, böcker är inget undantag.

På något sätt har biblioteken blivit garantin för källornas trovärdighet helt enkelt för att de är institutionaliserade, när nu nya medier utmanar vårt sätt att inhämta information (eller för sjutton, vi är inte längre utmanade utan det är ett faktum idag) så blir vi kritiska till vad dessa nya medier egentligen kan utan att för den delen vara lika kritiska över vad de gamla metoderna inte klarade av. Det är inte förutan att man blir lite biblisk när man tänker efter vad det handlar om...man "ser flisan i sin broders öga men inte bjälken i sitt eget".

Qwiki är inte slutstationen i utvecklingen, Qwiki är bara ett tydligt tecken på var vi är på väg, Wolfram Alpha är ett exempel på ett liknande tecken. När vi sedan får alla böcker sökbara och klokt indexerade och sammankopplade så har vi världen mest tillgängliga bibliotek närmare än vad vi kan ana. Inte bara biblioteken kommer att utmanas utan även de medieföretag som producerar utbildningsmaterial utifrån vad de tror att skolorna behöver. Tänk om vi istället kan få produktioner som är anpassade för lärarens pedagogiska upplägg och elevens behov, då börjar vi att närma oss något mycket intressant. Vi ser fortfarande en hel del läromedelsdistributörers envisa kamp till att försöka behålla sitt grepp om skolvärlden baserat på hur man gjort tidigare och beprövad metod, vilket tidigare inte har funkat men å andra sidan är det det enda som funnits och därför är det också bra.

Vilken spännande utveckling och på denna resa får jag vara med på, vilken ynnest :-)