onsdag 22 juni 2011

Molnet i skolan

Jag har tidigare skrivit om att nyttja det s.k. molnet och de tjänster som kan användas inom skolan istället för att bygga egna strukturer eller lösningar. I debatten nämns inte sällan möjligheten till att använda t.ex. Google Docs som alternativ till Office-paketet eller Dropbox som lagringsyta. Apple kommer under hösten att släppa sin lösning iCloud som även den skall fungera som en lagringsyta och som flera skolor som använder Apples lösningar i skolan säkert kommer att nyttja. Det finns flera andra alternativ till dessa givetvis men det som är mest intressant är vad som händer när vi nyttjar dessa tjänster? Det är ingen tvekan om att molnet ger oss en förenklad vardag där vi snabbt och effektivt kan lagra vår information online men samtidigt så tappar vi kontrollen och vårt material kan definitivt hamna helt fel. Ett slående exempel på detta är Dropbox som igår pga en bugg mer eller mindre öppnade för vem som helst att komma åt material som lagrats online (se artikel på IDG/Techworld). Sådant får inte hända och det får absolut inte hända i kommunal verksamhet.

Vad ska vi göra då? Ja vi kommer aldrig att ha ett 100%-igt säkert system, inte ens om vi driftar allt själva, risken finns alltid. Kanske är det så illa att om vi ska nyttja molntjänster så måste vi samtidigt skapa administrativa rutiner som innebär att vi på olika sätt avidentifierar eleverna, men då har vi samtidigt inte vunnit något, administrationen kommer att äta upp vinsten med att nyttja snabba och effektiva molntjänster.

Så något svar på frågan finner vi inte, men vi bör vara medvetna om vad molntjänster är och vilka problem som kan uppstå när vi nyttjar dessa i skolan. Frågan är vem som kan ställas till svars om något som detta händer. Troligtvis så får vi inget svar alls från de tjänster vi nyttjar.