måndag 16 maj 2011

Skolan i molnet

CC by Librarian by Day 
Idag så sker mycket av det vi gör på internet i det som populärt kallas för "molnet" eller cloud computing. Googles tjänster såväl som Microsoft satsning på Office 365 är exempel på molntjänster, dvs tjänster som inte ligger på kommuners eller organisationers egna servrar. Ett gott alternativ för de som vill slippa att själva administrera och eller bekosta egen hårdvara. Flera kommuner är nu mycket intresserade av att finna kostnadseffektiva lösningar samt slippa ifrån administrationen med att installera olika program i de enskilda datorerna. Molnet i dator kommer snart att göra sitt stora intåg särskilt nu när Google annonserat sin första dator som enbart är kopplad mot molntjänster på nätet. Tanken är att datorn snabbt ska starta upp och när man sedan är uppkopplad så är det bara att nå all information som finns lagrad på nätet.

En god idé men samtidigt bör vi fundera över om vi kan lägga skolans verksamhet helt i molnet? I förra veckan kunde jag inte uppdatera min blogg på grund av att Google hade problem med blogger och detta pågick under ett par dagar, för egen del så fungerar det att vänta några dagar men verksamhetskritisk undervisning får inte ligga nere ens några timmar. Detta sker dock från och till och kommer att ske framöver också. Felkällorna är många, om det inte är tjänsten i molnet i sig som krånglar så kanske det lokala nätverket strular vilket skapar samma situation. Detta innebär att de som överväger att lägga sin skolverksamhet i molnet också måste ha alternativ när tekniken motarbetar oss. Kortare tider fungerar men värre är när avbrotten blir allt för långa. Ett sådant exempel ser vi t.ex. i Playstation Network (PSN) som har legat nere i mer än en månad (idag så börjar Sony att släppa in användare igen). Användare och spelare från hela världen har under en månads tid skrikit efter tillträde till PSN och i Twitterflödet så har många uttryckt stor sorg över att inte kunna spela mot varandra. Nu är inte PSN en molntjänst men det visar  på hur beroende vi är av att tjänster fungerar. Om vi som liknelse skulle få våra ordredigerare som Word eller Google Dokument otillgängliga under en månad så skulle det bi mer eller mindre panik. Vi är så beroende av våra IT-miljöer så att vi idag inte klarar oss utan dem...om vi då ska bygga en skolmiljö där vi integrerar verktyg i molnet så måste vi fundera över vad vi gör när något fallerar, för det kommer det att göra.