tisdag 17 maj 2011

Det tar bara en generation

I vår mycket snabba utveckling av IT och nu IT i skolan till stöd för pedagogisk utveckling så sker mycket, många skolor och pedagoger önskar snabb utveckling allt i syfte att skapa pedagogiska miljöer som driver lärande och kvalitetsarbetet framåt. Men det finns goda skäl till att fundera och utvärdera det vi håller på, inte minst måste vi alltid, och jag understryker med emfas...alltid, våga erkänna och avbryta sådant som leder oss fel. Jag skall i slutet av veckan besöka konferensen framtidens lärande och kommer där att klart hela tiden att fundera över huruvida det jag hör och ser kommer att vara en del i av vår framtid. Jag låter kanske väl skeptiskt men det är mitt jobb och det är allas jobb som befinner sig inom skolsektorn.

Jag tror att IT till stor del kan utveckla skolan, men samtidigt ser jag lite oroande tendenser. Vi har en generations som växer fram och som läser mer än någonsin men vi läser helt klart annorlunda nuförtiden. Göteborgs Universitet publicerade för någon vecka sedan en forskningsrapport som visade att läsförmågan har minskat i Sverige såväl som i USA och man ser koppling till det faktum att många unga inte läser böcker på fritiden i samma utsträckning och läsandet har ersatts av olika former av nätaktiviteter. Detta är något som vi måste ta till oss och fundera över vad det kan innebära för vår nästa generation. En del som uttalar sig om framtidens kompetenser talar som om att detta inte är något problem utan i framtiden kommer andra färdigheter att efterfrågas. Detta är ett uttalande som jag känner mig främmande inför, vist kommer vårt samhälle att efterfråga nya kompetenser men om vi inte kan luta oss tillbaka mot gamla erfarenheter eller beprövad praxis så får vi problem.  Vi kan inte tro att vi enbart genom att lite snabbt Googla oss fram till information bygger en stabil framtid, vi kan inte heller enbart förlita oss till att kollaborativa nätverk kan lösa alla problem.

Professor Lawrence Lessig sa vid sin keynote Free Culture år 2002 följande "Creativity and innovation always builds on the past" vilket är sant (Å andra sidan så fortsätter Lessig med att säga att "The Past always tries to control the creativity that builds upon it" och det är också sant men en annan historia som inte tas upp här). Vi står på "jättars axlar" och ser lite längre men vi hade inte sett lika långt om vi inte står där vi står. Om vi inte fortsätter och bygger på kunskapens grund så kommer vi att stå ostadigt framöver. För att kunna ta del av en längre forskningsrapport måste vi kunna läsa längre texter samt förstå dem och läsandet som vi känner det sedan förut är viktigt, vi kan inte endast läsa fragmentariskt.

Men det handlar inte bara om läsande utan det handlar om fler områden och även det språkbruk som ibland hörs inom IT-pedagogevangelistkören. Jag lyssnade för en tid sedan på en föreläsare som har kopplingar till ett IT-företag (som jag inte får nämna i denna blogg för då blir de sura) som talade om skolans nödvändiga IT-utveckling. I början av föreläsningen så frågade han oss som lyssnade vilka kompetenser/förmågor som är viktiga för framtiden. Många goda svar kom från åhörarna men vad jag funderade över är var begreppet kunskap försvann någonstans? I föreläsningen nämns inte kunskapsbegreppet utan för mig låter det som att skolan skall bidraga med att forma en ny generation som helt och hållet är producerad till att möta företagens behov. En skrämmande tanke. Skolan är primärt inte till för att förse företag med arbetskraft utan skolan skall tillse att vi får självständigt tänkande individer som är kritiska, självgående, innovativa, fyllda med kunskap och med ett brinnande intresse av att få veta mer och djupare.

Om vi försöker att ändra på skolan uppdrag och med IT driver den utvecklingen så kan satsningen "hälsa hem", det kommer aldrig att bli trovärdigt och det tar endast en förlorad generation för att försätta vår egen nation och kunskapssamhället i kris. Jag kanske låter kritisk men det är jag gärna...IT skall in i skolan för att höja kvaliteten i undervisningen, inte för att IT ger sken av att vara progressivt när det inte är det bara för att det är ny teknik. Att vara pedagog är ett jobb, att vara en god pedagog är en konst, att vara en lysande pedagog är få förunnade och det spelar ingen roll vilken fantastisk utrustning som denne pedagog har till hands, denna pedagog finner ändå sätt att sprida och kunskap hos var och en som lyssnar till honom/henne.