fredag 27 maj 2011

Prezi är bara ett annat P för Powerpoint

De bästa föreläsningar och dragningar jag varit på är de som inte är fyllda av ord, eller som snurrar tills man blir yr. De bästa är de som kanske inte ens har någon powerpoint eller keynote presentation. Jag använder själv olika presentationsverktyg och har gjort under många år men märker allt mer att "less is more", att om vi inte lyckas förmå att få det man säger att skapa intryck så blir det inte mycket bättre med att understryka det man försöker säga med en text. Vi måste komma ett steg längre och fundera över den djupa innebörden i det vi vill säga.

CC 2.0 by geek&poke

Jag har skrivit om detta förut men tydligt är många gånger att våra presentationer låser oss i tanken och skapar inte kreativa miljöer som tillåter oss att gå utanför våra tankar med föreläsningen, eller ännu värre, vi missar målet just på grund av denna låsning. 

Prezi har många fastnat för just för att den inte är lika statisk som t.ex. Powerpoint, men det är en illusion. Prezi gör inget annat än låser oss i tanken ännu en gång, för den som lyssnar kan det kännas fräscht första gången man ser det men efter en tio Prezi-presentationer så är det inget som på något sätt skapar större förståelse för det som föreläsaren vill lyfta fram.

Frågan man då ställer sig är...jamen hur ska vi då göra? Vad är nyckeln till att lyckas med en presentation? Jag tror att det är att våga släppa dessa och plocka fram det man behöver just när man behöver det, detta baseras på den publik man har och en förtrogenhet inom ämnet. Att plocka fram just det exemplet som behövs för att besvara frågan framstår kanske som att trolla fram kaninen ur hatten, men poängen med detta är att visa på att internet som medium har variation och är en god källa att ösa ur. Även det att visa att vi faktiskt inte kan nyttja internet till det ena eller det andra är en lika viktig kunskap. Om man som lärare är förtrogen inom sitt ämne så gäller det också att vara förtrogen om sitt ämne även på nätet, det tar tid...lång tid och många sena kvällar, men det är värt det, det gör oss till experter inom våra ämnesområden och får oss samtidigt att inse att världen och mitt ämne förändras hela tiden och alltjämt.