torsdag 5 maj 2011

"Till och med en apa kan använda en Apple dator"

Just nu ligger på IDGs första sida nyheten om att varje elev och lärare vid Grafiskt Utbildningscenter i Uppsala kommer att få en iPad för att nyttja i skolan. Detta  är första steget för skolan att i förlängningen helt lämna traditionella läromedel för att övergå till digitala sådana. Tanken skiljer sig inte mycket mot en-till-en datorer fast tidigare har fokus legat på bärbara datorer (laptops), nu tar alltså en skola ytterligare ett steg och vill nyttja iPad. För egen del anser jag inte att steget är särkilt långt mellan laptops och läs/skrivplattor och det man ständigt måste komma ihåg är att de som kommer att lyckas är de som har tydliga mål med sin undervisning och hur man på bästa sätt kan kommunicera sitt innehåll till eleverna och göra dem delaktiga i lärandet. De som har de bästa datorerna eller de senaste läsplattorna är inte vinnarna, utan det är endast och åter endast de som kan förstå samspelet i den pedagogiska miljön samt är skickliga pedagoger och ämneslärare. Det finns INGEN teknik som kan övertrumfa detta faktum och därför blir debatten se fel när man fokuserar på det ena eller det andra märket, den ena eller den andra funktionen...allt ligger i händerna på pedagogerna som kan leda eleverna fram till förståelse och kunskap. Allt ligger i händer på de lärare som inte har denna förmåga och på detta sätt inte uppnår de mål som finns för eleverna och ämnet.

Utifrån detta perspektiv är iPad i skolan för mig ingen problematik, problemet är snarare de föreställningar om vad tekniken kan åstadkomma i sig självt, detta framkommer inte minst om man läser inläggen på IDGs artikelsida som visar på så många enskilda individers syn på vad lärande är. Under tiden jag skrivit detta inlägg har det tillkommit ytterligare tio kommentarer där man på olika sätt upprörs över skolans satsning på iPad och där det första inlägget verkligen sätter ribban för hur många ser på när skolor faktiskt vill förändra:
Sverige inom IT har verkligen gått nerför, fixering hos allmänheten vid Apples produkter är sjuk i Sverige idag, inget annat land är så fixerat, Apple har blivit synonymt med svensson. 
Datorkunskaperna sjunker eftersom man inte lär människor grundläggande datorhantering, att låta folk använda Apple gör dom bara bekväma. 
Till och med en apa kan använda en Apple dator.
Många verkar tycka att när det är svårt...då är det kvalitet. Jag har hört det förut, inom utbildning inte minst. Jag tycker att det är ett mycket bra omdöme om en apa kan sköta en dator, då är det ju faktiskt möjligt för vem som helst att få del av den digitala världen...är det inte det vi vill?