onsdag 11 maj 2011

En lite annorlunda skolrelaterad integritetsfråga

En inte alldeles ovanlig syn där samtliga epost-adresser exponeras
Vi talar mycket inom skolan om att se till att våra barn skyddas och att tillstånd skall finnas från föräldrar att t.ex. våra barns namn och/eller bilder publiceras på olika webbsidor. Ytterligare arbetar skolan med att tillse att eleverna skyddas så att icke behöriga kommer åt information på lärplattformar eller andra lärmiljö/administrativa ytor. Läsare i denna blogg börjar nog ana var jag är på väg i mitt resonemang och att frågan om vem och vad som skall publiceras i olika sammanhang kanske inte bara är en fråga för föräldrar att hantera utan måste också vara en fråga som faktisk barnen har något att säga till om. Men det är inte där jag vill landa i detta inlägg, snarare är det en annan integritetsfråga som jag ofta funderat över och som jag tror så många av oss som föräldrar till elever drabbas av varje vecka.

Det handlar om e-postutskick som sänds från klasslärare för att informera om läxor, studiedagar mm. till elevernas föräldrar. Jag ser allt som oftast att man tar alla epostadresser och sänder sk. gruppmail vilket i sig är bra (information via mail är alltid bra). Mindre bra är ofta exponeras samtliga namn och epostadresser så att vi alla kan se vilka våra elevers föräldrar e-postadresser är.

Detta kan förefalla vara ett litet problem men jag anser att det inte är min ensak att få kännedom om vad andras föräldrar arbetar med, jag är kopplad till mina barns skola enbart som förälder, inte för att jag jobbar på den ena eller andra arbetsplatsen. Detta är viktigt anser jag för vi gör oss ofta bilder av andra när vi vet lite mer om vad folk sysslar med, en alldeles felaktig slutsats visserligen men ändå ett faktum. ett enkelt sätt att lösa detta är att lärarna skickar samtliga mail som hemlig kopia vilket innebär att jag endast ser avsändarens e-postadress samt min egen.

Jag är emot att våra e-postadresser sänds ut helt godtycklig och exponeras inför andra och det är inte alldeles säkert att jag vill att andra föräldrar ska kunna ta kontakt med mig via e-post alla gånger, det kan finnas flera skäl till att motsätta sig detta.

En liten uppmaning...ha en liten kortkurs för era kollegor om hur man använder Bcc-funktionen eller dold adress/hemlig kopia, eller så får jag lägga upp en film som beskriver detta?