onsdag 18 maj 2011

Horizon Report K-12 2011 ute nu

Horizon Report K-12 2011
Horizon Report är en årligen återkommande beskrivning av vad som är trender inom lärande och IT, denna ges ut av New Media Consortium (NMC) och bygger på ett stort antal namnkunniga "experter" som visar på vilken utveckling vi får inom området inom de närmsta åren. Nu har alltså rapporten som berör förskola till gymnasium lanserats, dock inte helt officiellt vad jag förstår. Rapporten kan laddas ned på denna adress. Läs den och se vad som eventuellt ligger framför oss.

NMC sammanfattar rapporten med följande:

The NMC Horizon Report: 2011 K-12 Edition examines emerging technologies for their potential impact on and use in teaching, learning, and creative expression within the environment of pre-college education.

Några nedslag av vad man kommer fram till nedan:

  1. The abundance of resources and relationships made easily accessible via the Internet is increasingly challenging us to revisit our roles as educators.
  2. As IT support becomes more and more decentralized, the technologies we use are increasingly based not on school servers, but in the cloud. 
  3. Technology continues to profoundly affect the way we work, collaborate, communicate, and succeed.
  4. People expect to be able to work, learn, and study whenever and wherever they want to
  5. The perceived value of innovation and creativity is increasing.

När det gäller vilka teknologier som bör bevakas lyfts bland andra följande fram: Cloud Computing, Mobiler, Spelbaserat lärande, Öppna digitala lärresruser och innehåll, personliga lärmiljöer.