torsdag 26 maj 2011

Är vi vänner av (o)ordningen?

CC by geek&poke 2.0
Det författas, skapas nya innovativa lösningar och samarbetas i en omfattning vi inte kan uppskatta, men mycket händer. Vi skapar och delar Google dokument och skapar nya kollaborativa ytor i form av Wikis och Ning-grupper. Jag kan dock ibland fundera över alla dessa kollaborativa samarbeten och resultat som tas fram. Om man följer Twitterflödet så skapas än det ena, än det andra projektet och initiativet. Såg en grupp på Facebook som skapats för att tipsa om iPad-appar för förskolan och skolan samtidigt som det redan finns en liknande grupp på Diigo som heter appar för skolan/förskolan. bra med olika initiativ, inget snack om saken men mindre bra då vi inte lyckas att finna sätt att arbeta tillsammans, eller mer intressant kanske, vi lyckas inte (eller ids inte) ta reda på om något redan finns. Här har vi ett stort problem som bara blir större. Vi har flera sidor med öppna digitala lärresurser (OER) och innehållen är av varierande kvalitet. Om vi inte på ett tydligare sätt försöker att knyta ihop projekten så riskerar de att splittra oss.

Vän av (o)ordningen säger väl att detta är ju just vad internet handlar om, olika initiativ och miljöer som skapas och försvinner och så ska det se ut på nätet. Det är ett argument som jag inte sällan hör och tror inte att det är sant bara för att det sägs ofta eller för att en del fortfarande menar att internet skall fungera som en anarkistisk verksamhet. Den digitala anarkin är mer eller mindre död och om vi som arbetar med skolutvecklingsfrågor hänvisar till sådan argumentation så hamnar vi fel. Vi kan inte heller skapa nya mötesplatser utan att ta vara på det som redan gjorts, då hamnar vi definitivt i ett ineffektivt och bakåtsträvande arbetssätt. Bara för att det är mycket är det inte bra utan vi kan skapa vilka grupper vi vill och fylla dem med t.ex. en massa förslag på appar, men om vi inte analyserar innehållet kommer gruppen att försvinna, för den blev inte mycket mer än yta. Om vi istället tog oss tid och kanske arbetade med en app samtidigt som vi studerade våra elever som arbetar med just denna lösning samt också dokumenterade effekterna med denna lösning så kan det bli intressant. Inom IT och lärande har det ofta blivit ett hoppande från den ena till den andra lösningen eller datorn i jakt efter att finna skatten vid regnbågens ände, men om vi inte stannar upp så upptäcker vi troligtvis alla de skatter som redan finns runtomkring oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar