onsdag 25 maj 2011

EU-förslag om förbud att nyttja Wifi och mobiltelefoner i skolan

AttributionShare Alike Some rights reserved by osde8info
Kanske är det en storm i ett vattenglas och kanske blir det inget allas av förslaget från ett av EUs rådgivande organ "Utskottet för miljö, jordbruk och lokala regionala frågor" inom Europeiska parlamentariska församlingen (EPA). Rapporten som går under namnet "Den potentiella faran med elektromagetiska fält och dess inverkan på miljön"rekommenderar att skapa nya gränser för elektromagnetiska utsläppsnivåer. Detta skulle kunna innebära förbud mot att wifi-nätverk (dvs trådlösa nätverk) och mobiltelefoner i t.ex. skolan. Man skriver i rapporten om att det är viktigt att skydda barnen från strålning inte minst i skolan. I rapporten uttrycker man även oro för så kallade baby-vakter som även de ofta har koppling till wifi-nätverk. EPA har inte åberopat någon grund för förbud utan föreslagit det som en försiktighetsåtgärd i väntan på vetenskapliga och kliniska bevis för att undvika höga hälso- och ekonomiska kostnader.

Det är på intet sätt säkert att detta går igenom och det går stick i stäv med EUs ambition om digital kompetens hos dagens unga. Däremot kommer det säkert att bli en debatt om detta på ett eller annat sätt.