måndag 9 maj 2011

Framtidens lärande är redan här...eller inte

Jag ska på konferens om en liten vecka. Stiftelsen Datorn i Utbildning (DiU) anordnar konferensen Framtidens lärande - är här och nu. Jag ser fram mot att få delta på denna konferens för att ta del av vad framtiden har att erbjuda och än mer intressant blir det att få reda på hur framtiden på något märkligt sätt redan tagit sig till vår nutid. Jag låter väl kanske väl skeptisk och jag förstår absolut rubriceringen av konferensen men det finns viss fara i att använda sig av begrepp som visserligen är fräscha och ger en positiva illusioner av att visa på framtiden. Begreppet framtiden är bedrägligt för ordet ger oss förhoppning om något som är bättre än nutiden även om "framtiden" aldrig kan garantera det. Vår tro och innerliga önskan är att framtiden ska vara bättre, vackrare, mer effektiv, kvalitativ eller i konferensen förhoppning, något som skapar en bättre skola.

Frågan är också vem som anser att vi nu är i framtiden? Är det vi som är lite äldre som inte förrän nu kanske fattat den omvälvning som pågår inom ungdomskulturen med alternativa kunskapskällor som menar att detta är framtiden? Min dotter går i en skola där hennes klass är med i "Framtidens klassrum". När jag frågade henne vad det innebär så suckade hon och sa att det snarare kändes som "nutidens" klassrum. Framtiden är aldrig här...framtiden är höljd i dunkel och kommer så att förbli. Däremot kan det för en del förefalla att man mer eller mindre hamnat in i framtiden då man fascineras av allt som är möjligt att göra med digital teknik idag...men det är knappast framtiden.

Orden lockar, framtiden lockar och där finns retoriska vinster att göra för att snabbt skapa positiva konnationer, men framtiden är på intet sätt ett säkert kort för att skapa bättre pedagogiska miljöer eller elevresultat. Det är vår nutid som gäller och framtidens lärande handlar inte om något annat än dagens lärande...men även det är oerhört intressant för där sker som mycket spännande idag. Därför ska det bli intressant att vara med på konferensen...inte för framtiden...utan för nutiden för det är ju där vi lever och ingen annanstans.

Den alltid lika intressant Sven-Eric Liedman nämner detta om framtiden lite kort i nedanstående korta film om samtiden.