fredag 20 maj 2011

Domedag den 21 maj 2011

Det bör noteras att vi bara har några timmar kvar innan det är dags för domens dag, åtminstone om man vill tro den amerikanske ingenjören Harold Camping som under många år sänt kristna radiosändningar  i USA under lång tid. Enligt honom så påbörjas apokalypsen imorgon den 21a maj klockan 18.00. Varför Camping är säker på detta bygger på att apokalypsen skall påbörjas 7000 år efter det att Noa seglade ut med arken. Enligt Campings beräkningar så skedde det alltså för 7000 år sedan i morgon och det kommer då att börja med stora jordskalv. Till historien hör att Camping förutspådde att jorden skulle gå under även den 21 maj 1994 vilket tydligen inte var helt korrekt.

Det är inte på något vis första gången som kristna förutspår jordens undergång utan det finns en mängd olika förutsägelser som inte slagit in, se t.ex. denna lista. Vi ser också tanken om jordens undergång enligt Maya-kalendern och den är kanske den mer kända, se t.ex denna sida. Samtliga religioner, eller snarare, enskilda personer som tillhör en eller annan religion har alltid och kommer alltid att fortsätta att ta fram nya datum. Det är dock lite vanskligt att satsa på bestämda datum då det blir rätt snart uppenbart att det inte stämde så länge jorden består efter det att bäst före datum har utgått. Jehovas Vittnen har vid flera tillfällen förutspått domedagen, t.ex. 1874, 1878, 1881, 1910, 1914, 1915, 1918 (visserligen var det intressant med 1914 med tanke på att första världskriget påbörjades)

I vilket fall så får vi avvakta morgondagen och kanske leva vidare i det gamla ordspråket..."människan spår men Gud rår", jag klipper in ett reportage från CNN om morgondagens förutsägelse: