onsdag 4 maj 2011

Hur kan vi upptäcka desinformation?

Veckans stora nyhet är givetvis Usama Bin Ladens död och denna nyhet har formligen tagit över de sociala medierna på olika vis. Intressant är bland annat att notera att ett citat från Martin Luther King, Jr sprids på nätet men citat är inte korrekt återgivet, nedan ser vi en del av Kings citat som sprids:
"I mourn the loss of thousands of precious lives, but I will not rejoice in the death of one, not even an enemy." - Martin Luther King, Jr
Frågan är bara om det är korrekt? Svt har bland flera andra medier tagit upp denna fråga och citat kan betraktas som en omskrivning av Kings uttalande:
"Through violence you may murder a hater, but you can't murder hate through violence."
Nu diskuteras alltså huruvida man har felciterat MLK eller inte. Frågan kanske inte är så viktig i sig men mer intressant är just hur snabbt ett citat som är tilltalande kan spridas. I praktiken innebär det att man kan skriva eller ändra ett citat och sedan hänvisa till en betydelsefull och positivt laddad individ så kan spridningen bli enorm vilket skedde i detta fall.

Hur kan man då ta reda på om något inte stämmer? Ja en enkel fingervisning är att alltid fundera över hur bra något låter, regeln är ofta om det låter för bra för att vara sant...så är det heller inte sant (gäller inte alltid men man kan ha denna tum-regel i bakhuvudet).

Lifehacker tar upp just frågan om MLKs citat ovan i artikeln How To Identify and Avoid Spreading Misinformation, Myths, and Urban Legends on the Internet  samt hur man kan hantera dessa frågor. På Lifehacker ges många insiktsfulla tips på hur man kan använda olika  sidor på nätet för att göra en god granskning av något som man misstänker inte är korrekt. Dock är det första steget svårast, dvs att misstänka att något inte stämmer.