fredag 20 maj 2011

Backchannel in absurdum

Har varit med på konferensen Framtidens Lärande arrangerad av bland andra Datorn i Utbildningen. Det var en mycket intressant tillställning som får mig att fundera mycket. Jag har svårt att sätta ord på mina tankar då det är mycket som förbryllar mig och jag vet inte riktigt i vilken ände jag ska börja. Jag börjar med ett nedslag, fler kommer under dagarna.

TodaysMeet Backchannel
1400 personer samlades i vilket fall i Nacka, där finns pedagoger, forskare, kommunchefer i en salig blandning och där medverkar vi både online och offline. De stora föredragningarna höll varierande nivå medan jag kallt måste konstatera att den sk. backchannel höll en mycket låg nivå. Kristina Alexandersson tar upp detta problem mer ingående i sin blogg och funderar över konferenssamordnarnas ansvar för att man tillåter att ett samtal pågår i bakgrunden när någon föreläser. Jag anser inte att detta är något som anordnarna skall belastas för, däremot är det upp till var och en att ta ansvar för sina inlägg och förstå i vilken situation man befinner sig i. Om vi här ska rikta oss till framtidens lärande och lärare så ser läget mörkt ut med tanke på den sandlådedebatt som vi fått bevittna online. Jag antar att många med mig valde att inte ge sig in i todaysmeet.com/framlar just på grund av detta. Ungefär samma debatt utspelade sig på Twitter och jag tror att konferensen vid nästa tillfälle kommer avstå från att ha offentlig backchannel. När man skriver på den offentliga skärmen om föreläsaren som just talar följande: "Är detta framtidens föreläsare?" så funderar jag, är det här framtidens lärare?

Om vi vill få till en nyanserad bild av hur skola och IT skall utvecklas så får vi nog fundera över våra egna offentliga handlingar. Mest intressant är det när elever går in i backchannel-kanalerna med en stilla önskan: "Ni låter som små elever på Twitter, Ni får skärpa er! Säger en Vittraelev" Ridå!