onsdag 28 mars 2012

Privat och offentligt i sociala medier-ADs dom

Då har arbetsdomstolen (AD) lämnat beslutat om den uppmärksammade debatten om rektorn i Luleå vid Norrlands Entreprenörsgymnasium som på sina privata Facebook-sida lagt ut bilder på sig själv samt gått med i grupper med sex-relaterade teman. Gymnasieskolan där rektorn tidigare arbetade vid anser att rektorns aktivitet på Facebook skulle kunna vara skadliga för skolan ifråga och som föranledde uppsägningen av rektorn. Tingsrätten hade tidigare tagit upp ärendet och där menade man att det inte fanns sakliga skäl för uppsägning och ett skadestånd utdömdes till svarande. Ärendet fördes dock upp till arbetsdomstolen och nu på eftermiddagen kom utlåtandet som stämmer väl överens med tingsrättens utlåtande, dvs att det inte finns tillräckliga skäl för uppsägning.

Det finns samtidigt skäl att fundera på detta med att vara en offentlig person inom skolan och samtidigt i sin privata profil på Facebook bete sig på ett sätt som betraktas vara utanför gängse normer eller etikett. Frågan är kanske primärt, vilka normer är det som gäller? Hur skall man kunna skilja mellan privat och offentligt och vilket ansvar har skolor att diskutera dessa frågor? Frågorna är svåra och jag tror att ett sådant här fall är viktigt för den fortsatta debatten. Hade man kunnat påvisa att Facebookaktiviteten hade påverkar skolan negativt så hade domen blivit annorlunda och i detta fall skulle man kunna påstå att det låg nära det läget, men inte tillräckligt nära, det framgår vid en läsning av ADs beskrivning av fallet.

Ärendet finns att läsa i sin helhet genom att klicka på denna länk. Mer info om detta återfinns på Svt Rapport.