onsdag 14 mars 2012

Fotoförbud på sjukhus-infekterat och komplicerat

Alltfler landsting inför sk. fotoförbud på sjukhusen vilket innebär att man inte får fotografera/filma eller ibland inte heller spela in ljud. Detta är en debatt liknande den som har förts inom skolan. I bruset efter dessa nyheter har många blivit irriterade över att man inte får dokumentera sin sjukhusvistelse vilket tydligen blir allt mer vanligt. Det är lite intressant att fundera över skillnaden mellan ett landsting och skolans verksamhet. Vad är det som skiljer dessa två ifråga om att få nyttja t.ex. mobilen i skolan. Vi har vid flera tillfällen läst och hört om elever som på olika sätt nyttjat kameran för att sedan lägga ut sina klasskamrater på nätet. Nu har problemet uppmärksammats inom landstingen. Det som är intressant här är att landstingen i dessa frågor ligger efter skolans värld. Eller så är det så att även den äldre generationen insett hur kraftfulla verktyg vi har i våra mobila enheter.

Det är dock problematiskt med sjukhusmiljöerna vill jag mena. Inte minst då det funnits tillfällen då den egna personalen fotograferat patienter och publicerat dem på nätet. Detta är oerhört allvarligt och jag tror här att lärarkåren är mer insatt i vad som gäller om t.ex. PUL och att samtycke måste finnas innan man får publicera. PUL gäller och det gäller även för de patienter som i smyg dokumenterar de som vårdar patienten ifråga. För att filma eller ta kort så måste samtycke finnas även från den anställde som dokumenteras.

Den riktigt intressanta frågan är också...vad händer om det finns ett förbud att foto t.ex. inom landstingen men trots detta förbud så fotar någon ändå och trotsar det? Något annat än en tillsägning blir det knappast och man har inte rätt i att be den som fotar att radera bilderna ur kameran. Lagen blir uddlös i sig, däremot så snart man publicerar någon på nätet utan att begärt samtycke så kan man i laglig mening mena att ett brott (troligtvis) har begåtts.

Nu håller dock flera instanser på att vakna och regeringen funderar nu på att lagstifta i frågan. Troligtvis blir det ingen ny lag då troligtvis grundlagen måste ändras. Frågan handlar om yttrandefrihet å ena sidan och den enskilde individens rättigheter å andra sidan och det är nu man måste göra avvägningar.

Det finns en hel del att läsa om i denna fråga och jag rekommenderar bland annat följande: