fredag 23 mars 2012

Ev. förbud för lärare att lägga till elever på sociala medier

Förbudet som diskuteras sker inte i Sverige utan just nu verkar det vara en debatt i New York som har sin upprinnelse i att ett antal anställda vid skolor i regionen tidigare har varit i nära kontakt med elever på ett otillbörligt sätt rapporterar CBS New York. Resultatet blir nu att man överväger att förbjuda lärare att ha kontakt med sina elever via Facebook eller Twitter. Debatten om relationen lärare/elev har även i Sverige stundom varit intensiv där både lärare och elever haft sina tveksamheter men även sett positiva fördelar med detta. Jag har själv skrivit om detta vid ett inlägg under 2009, se Facebook och auktoriteten. Det finns som sagt många fördelar med att skapa interaktion med elever i sociala medier men det kärvs endast en eller två vuxna som missbrukar detta förtroende för att vi skall få en liknande debatt i Sverige. Frågan vi bör ställa oss i detta är...hur långt sträcker sig mitt professionella ansvar som lärare och var tar det definitivt slut? Om vi kan svara på dessa och se relationen mellan elev och lärare utifrån ett strikt professionellt perspektiv, då kan vi göra goda och kloka avvägningar, men det är en skör tråd att balansera på.