tisdag 27 mars 2012

Varför nyttjar vi nätet?

Skälen till att vara på nätet är många. Inte minst finns det en nöjesaspekt i vårt internetanvändande och enligt en återkommande undersökning som genomförs av Ruder Finn Inc som arbetar med PR-frågor så är det dubbelt så intressant med just relationer och socialt umgänge framför att göra affärer med andra eller att shoppa.  Detta med statistik är alltid svårt att överskåda när man läser information i löptext och därför är det givande att ta del av Ruder Finn Intent Index som visar hur män och kvinnor nyttjar nätet och vilka avsikterna med nätet är för olika grupperingar. Nu skall dessa uppgifter inte direkt överföras till våra nordiska förhållanden och samtidigt så måste man ha i bakhuvudet att underlaget för undersökningarna är lite magert, det handlar om (minst) 500 respondenter i USA från 18-års ålder och uppåt.