söndag 4 mars 2012

Hyperconnected world

Vi funderar mycket över våra unga och deras relation till internet. I dag kunde vi läsa en mycket intressant debattartikel i DN som handlar om "Varför är fotboll så mycket viktigare än datorspelande". På det inlägget kan jag enkelt hänvisa till ett annat inlägg i denna blogg som heter Varning för barn. Samtidigt så läser jag rapporten från Pew Internet i USA som går under rubriken: "Mellennials will benifit and suffer due to their hyperconnected lives" som fokuserar på den generation som alltid varit online och hur dessa i framtiden kommer att nyttja källorna på nätet. Det är en intressant läsning som bygger på att våra unga kommer att förlita sig till internet som sin andra hjärna. Detta resonemang tror jag kan reta rätt många då vi har en tanke om att kunskap ska finnas i huvudet och att nyttja internet är helt enkelt fusk. Nu visar denna studie att våra unga kommer att vinna på samt kanske också förlora på denna hyperkonnektivism som ständigt är närvarande. Denna generation kommer att förlita sig till andra källor än vi vuxna nyttjar eller använder och de kommer att göra det på ett annat sätt. Baksidan är menar författarna till rapporten att vår milleniegeneration kommer att efter 2020 ha ett stor behov av omedelbar feedback och tillfredsställelse vilket kan bli ett problem.

Vi vet lite om detta men det är värt att fundera över. Sammanfattning av rapporten nedan som baseras på ett stort antal "experter" inom området:


Teens and young adults brought up from childhood with a continuous connection to each other and to information will be nimble, quick-acting multitaskers who count on the Internet as their external brain and who approach problems in a different way from their elders, according to a new survey of technology experts.
Many of the experts surveyed by Elon University’s Imagining the Internet Center and the Pew Internet Project said the effects of hyperconnectivity and the always-on lifestyles of young people will be mostly positive between now and 2020. But the experts in this survey also predicted this generation will exhibit a thirst for instant gratification and quick fixes, a loss of patience, and a lack of deep-thinking ability due to what one referred to as “fast-twitch wiring.”