torsdag 8 mars 2012

Internet och traditionella medier

Ibland känns det som att vi inte utvecklats alls under de senaste 10 åren när det gäller frågan om Internet och barn och ungas relation till allt vad internet för med sig. Vi är just nu inne i ett nytt mediedrev där man vill utmåla detta "nya" (som inte längre är nytt) som problematiskt inte minst för unga. Datorspelen förstör våra barn och Facebook för bara olycka med sig och ibland känner man att man nästan vill ta upp det gamla uttrycket att allt detta endast är verktyg, sen hur vi hanterar dem är något helt annat (dock är det begreppet lite vanskligt att använda då det inte alltid är tillämpbart)

Nu har Göteborgs Universitet och professor Olle Findahl i en ny rapport från Nordicom (Nordiskt informationscenter för Medie- och Kommunikationsvetenskap) beskrivit situationen lite annorlunda i det som presenteras under rubriken: Internet slår inte ut traditionella medier hos unga. I den undersökningen fastslår författarna att:


I ett 30-årigt perspektiv ser de visserligen lite mindre på tv, lyssnar mindre på radio ochinspelad musik. De läser lite mindre, särskilt fack- och läroböcker. Men fortfarande används traditionella medier mer än internet. 75 procent av medietiden ägnar skolbarnen (9-14 år) åt traditionella medier och bland äldre ungdomar (15-24 år) är andelen 60 procent.

Vad jag läser i rapporten är att vi med internet står inför samma skiften som vi gjorde när TVn och radion infördes i våra hem. Jag hör fortfarande idag att föräldrar säger till sina barn att sluta att sitta framför datorn men det är helt OK att de mer passiva får sitta framför TVn. Vi har på något sätt avdramatiserat TV och radio (Video och DVD för den delen också) men med Internet är det tydligen något helt annat. Kan det bero på att den tekniska utvecklingen inom TV inte gått lika snabbt som utvecklingen av datorer. Kanske blir det enklare när alltmer av internet flyttar in i TVn eller slår vi föräldrar bakut igen då?

Rapporten från Göteborgs Universitet är inte något avgörande rapport i denna debatt, men den kan hjälpa oss att normalisera förhållandet mellan traditionella medier och nya medier. Den fråga jag ställer mig är vilken skada tillfogar dagens etablerade media vara unga? Det vore intressant att ta del av ngn studie som visar hur media har förändrats över tid och hur internet under senaste tiden speglats i media. Vi vet att vissa rubriker säljer bättre än andra, inte minst om läkemedel eller sådant som innehållet kaos i någon form, jag är rätt säker på att Internet i kombination med ordet unga också fungerar som en god trigger.