tisdag 15 februari 2011

Watson- IBM ger sig in i Jeopardy

Människa och maskin är på intet sätt lika varandra men vi människor drivs inte minst vad gäller teknikutvecklingen att skapa maskiner som är bättre än oss. Bättre att räkna ut såväl som att hantera information. Skillnaden mellan människa och maskin är att vi kan nyttja informationen som maskinerna räknar ut i nya sammanhang och applicera informationen utifrån nya förutsättningar. Men jag tror att vi framgent kommer att kunna skapa system som faktiskt allt mer liknar artificiell intelligens eller som helt enkelt är sådan. IBM har länge byggt superdatorer som utmanar människan, det mest kända exemplet är när IBMs dator Deep Blue slog schackmästaren Garry Kasparov 1996. Händelsen betraktades som en milstolpe i datorutvecklingen. Idag är våra datorer mer sofistikerade och kan inte bara tolka schackpjäsernas rörelser under ett spel samt tolka dem, idag kan datorer förstå språk och tolka vad språket egentligen innebär och utifrån det också kunna formulera ett svar.

Jag tar med intresse del av Watson som är IBMs nya flaggskepp för att kunna visa vad datorer av idag kan åstadkomma, med alla dess fel och brister. Se gärna filmen nedan för att få en bild av vad Watson åstadkommer i Jeopardy. Frågan är...vilken väg slår vi in på och vart kommer denna väg att leda till?