torsdag 24 februari 2011

Slacktivism eller reell aktivism-internet påverkar ungdomar

Vi har under de senaste veckorna sett en mycket spännande men också oroväckande utveckling i nordafrika. En demokratiska utveckling som har dels i viss mån startat som en nätaktivitet och där sedan nätet har blivit den naturliga kanalen för att sprida information om utvecklingen. Nu försöker vi förstå vad som händer i Libyen men alla kanaler stängs (läste just att även LinkedIn nu är helt strypt). Internet blir livlinan och också ibland tändstickan som tänder en hel nation.

Om vi fokuserar på detta utifrån civil aktivism så är detta något som går stick i stäv med många av de tankar som vi så ofta hört om nätet. "Ungdomar blir passiva, de vill inte engagera sig vare sig i föreningar eller politisk etc etc". Frågan är om detta stämmer, frågan är kanske snarare att så som politiska organisationer har fungerat fram till nu inte längre fungerar i en medial social värld?

Jag läser med intresse studien som publiceras av MacArthur Foundation and the Center for Information and Research on Civil Learning, som baseras på intervjuer av 2500 ungdomar i Kalifornien varav 400 av dess har följts under tre år. Studien visar bland annat att deltagande i olika sociala sammanhang på nätet ökar graden av engagemang vilket går stick i stäv med den gamla fördomen att ungdomar blir associala av nätet.

Vad som dock är mycket viktigt att läsa i denna studie är att förbättrad mediekunskap (kanske kan vi kalla det för digital kompetens) dramatiskt hade ökat elevernas exponering för olika perspektiv vilket troligtvis är orsak till ungdomars ökade engagemang. Detta anser jag vara en oerhört viktig fråga att lyfta för detta är en fråga om demokrati, medmänsklighet men inte minst också rättvisa. Alla unga skall få möjlighet till god mediekunskap, det kan bara leda till att vi tar större ansvar för vår värld (kanske låter det utopiskt och/eller naivt...men jag tror det ändå).

Vi såg en liknande studie i PewInternet project som jag tidigare nämnt några gånger i denna blogg. Då låg fokus på vuxna i USA och i rapporten The Social side of the Internet framgår följande:

The internet is now deeply embedded in group and organizational life in America. A new national survey by the Pew Research Center’s Internet & American Life Project has found that 75% of all American adults are active in some kind of voluntary group or organization and internet users are more likely than others to be active: 80% of internet users participate in groups, compared with 56% of non-internet users. Moreover, social media users are even more likely to be active: 82% of social network users and 85% of Twitter users are group participants.
Om det nu är så att ökad mediekunskap leder till ökat socialt engagemang så har vi ett helt nytt argument att anföra i våra diskussioner om datorns roll i skolan. Vi kan aldrig förlora på att öppna ögonen på våra unga och det finns faktiskt inget verktyg som är mer effektivt att nyttja än internet för detta ändamål.

Å så var det det där ordet i bloggrubriken: Slactivism som lite slarvigt skulle kunna definieras som en person som förefaller vara politiskt aktiv medan denne egentligen inte förstår särskilt mycket och inte bidrar till ändamålet.

Men jag skrev med ordet i bloggrubriken för att det är något som man kommer ihåg...fiffigt va :-)