tisdag 22 februari 2011

CS: "IT istället för slöjd"

I kölvattnet av gårdagens rundabordssamtal så spinner Computer Sweden (CS) vidare på den IT-boost som just nu fokuserar på skolan och skolutveckling. CS tar upp en gammal tanke om att byta ut slöjd till IT-kunskap istället. En tanke som är lika fel som dess avsikt med tanken. På samma sätt har man diskuterat om lärarutbildningen, dvs. att man ska ge särskilda kurser eller inriktningar som ger en bättre IT-kunskap (hur vi nu definierar det?). Detta är det första feltänket som jag ser det. IT skall inte vara ett ämne i skolan, IT ska inte vara valbart utan integreras i samtliga ämnen, såväl matte som slöjd. Det är precis som att hantverk i form av kreativt skapande av naturliga råvaror är mindre viktigt än IT. IT och slöjd är samma sak anser jag, det handlar om färdigheter och skolan skall tillse att eleverna har så goda färdigheter som möjligt när de lämnar skolan och går ut i arbetslivet.

Särskilt intressant är det att läsa i CS ledare att man dessutom tror att fler kommer att välja IT-utbildningar på högskolor och universitet om IT integreras i högre grad i skolan. Min fråga till CS är, vilka IT-kunskaper tror ni att skolan skall arbeta med i undervisningen? Inte är det att utveckla program eller bli experter på excell...skolan skall nyttja IT för att fördjupa förståelse i humaniora, samhällskunskap och teknik/naturvetenskap. Där ingår att t.ex. nyttja datorn till att göra en 3D-modell av något som man sedan vill skapa i slöjden. Att särskilja IT från skolans verksamhet och göra ett eget ämne är ett inte bara ett feltänk...det blir direkt kontraproduktivt i skolans uppdrag. Det är tydligt att CS inte har särskilt stor kännedom om hur skolan fungerar med tanke på deras slutkläm:
Just nu delas datorer ut till elever i stor skala runt om på landets skolor. Hur de bäst kommer till nytta får eleverna dock oftast klura ut på egen hand.
Vi ska inte ha en skola med IT-ämne. Vi ska ha en skola som utvecklas i takt med tiden, i alla ämnen och som fokuserar på pedagogik och inte teknik.

Jag fann en underbar sida som just tar upp kopplingen mellan slöjd och IT i Kravallslöjd, vad kan man säga annat än att...klicka på Gilla-knappen.