tisdag 2 april 2013

Behöver du ett jobb, uppfinn det

Det talas mycket om hur arbetslivet förändras och hur detta utmanar oss som individer men inte minst också vår skola. En skola där många elever känner att kopplingen mellan samhälle och det man studerar i skolan är en vag sådan. Det är på intet sätt underligt, skolan har alltid byggt på beprövad erfarenhet och forskning (kanske inte alltid dock) och de beprövade modeller som man ansett har fungerat har man givetvis fortsatt att arbeta efter. Vad händer då den samhällsstruktur bryts ned så snabbt att skolan inte hinner med, att styrdokumenten är inaktuella innan de ens har hunnit att implementerats? Om vi ser till hur arbetsmarknaden ser ut idag och de krav som ställs på de man vill anställa så minskar drastiskt de arbetstillfällen som bygger på medelmåttig kunskap eller ingen erfarenhet alls. industrisamhället bryts sakta samman och nya kompetenser krävs inom yrkeslivet.

Vi går in i situation där det krävs att man inom yrkeslivet skall vara utbildad (gäller inte alltid) och dessutom ha en massa ytterligare kvaliteter. Ett lysande exempel på detta är den platsannons från 2011 där företaget SMSgruppen sökte en: Masochistisk webbdesigner med storhetsvansinne.  De som klarar av att nyttja olika informationskällor, kritiskt granska dessa, arbeta innovativt, sammanställa samt nyttja sina nätverk för att slutföra sin arbetsuppgift kommer att vara viktiga medarbetare. De som förstår informationsamhällets styrka och sätta in det i rätt sammanhang kommer att klara sig väl. Om man dessutom har goda språkkunskaper är det en fördel.

I detta är skolan mycket viktig, inte minst för att förbereda eleverna för arbetslivet och en viktig del i detta är bland annat UF-satsningarna som dels lyfter eleverna och deras självkänsla men också får en inblick i vad företagande innebär. Flera elever upptäcker att jag själv kan påverka min yrkesverksamma framtid och att det som krävs utöver hårt arbete och kunskap är innovation.

När företag anställer kan de bidra till att lära de nyanställda innehåll och vad jobbet går ut på, men företagen kan inte lära dem att tänka, ställa de rätta frågorna samt ta initiativ. Varje ung person kommer att behöva grundläggande kunskaper, och många gånger även djup kunskap men de behöver också kompetens och motivation där kanske motivationen är den mest kritiska. Ungdomar som är i sig motiverade, nyfikna, envisa och villiga att ta risker får nya kunskaper och färdigheter kontinuerligt. De kommer att finna nya möjligheter och skapa egna vilket är nödvändigt i takt med att många traditionella karriärer nu försvinner.

Det slår mig ofta hur många lärare som inte idag nyttjar informationsmöjligheterna till att fördjupa sig inom sitt ämnesområde utan tror att ens kunskaper räcker. I dag måste en lärare ständigt läsa på och ta del av utvecklingen inom sitt område då sanningar och kunskaper snabbt byts ut till nya. Om vi som lärare inte är del i denna utveckling kommer vi alltid att ha en skola som för arbetsmarknaden känns inaktuell.

Jag tror på skolan, inte som någon skrev nyligen på Twitter där man ställde den retoriska frågan om skolan verkligen behövs längre med tanke på att allt annat förändras fundamentalt. Jag tror att skolan har en enormt viktig uppgift i vidgad kunskap, förståelse, socialisering, värdegrund och innovation men en skola som tror att man är färdig och har nått dit redan, den skolan är farligt ute, skolan är en föränderlig verksamhet och den förändras allt snabbare.

Vi behöver i högra grad finna "översättare" som kan kommunicera mellan yrkesliv och skola och vice versa. Frågan är då bara...en nära koppling till näringslivet är viktigt...men vilket näringsliv? Är det bra att ha industrigymnasium när industrierna utmanas mycket starkt just nu? Skall man istället ha kopplingar till IT-industrin eller kanske upplevelseindustrin i högre grad? Detta finns redan men vilken är nästa bransch eller skall man ha gymnasium som arbetar mot innovativa verksamheter vilka de nu är? Ett industrigymnasium kanske istället skall ha som fokus att vara ett innovationsgymnasium med fokus att utveckla industrin och inte bara bli en del av arbetsstyrkan?

Det kan vara så att jag drar på för stora växlar i detta, men vi kommer in i ett läge där vi har möjlighet att skapa våra egna jobb vilket idag kan ske med rätt billiga medel. Men för att man skall lyckas krävs ett skarpsinne och en god analys av vår värld. Jag tror att vi har väldigt många unga som idag redan besitter denna förmåga, hur får vi dem att växa?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar