tisdag 10 februari 2015

Det digitala skrivandets arkeologi

Visst vore det fint att ibland kunna se varenda händelse i ett dokument. Hur orden växer fram eller kopieras in och vilka ändringar som sker och när de sker. Sedan maj 2010 har Google loggat varenda ändring i samtliga dokument som skrivits i Google dokument. Det är känt sedan tidigare att det finns en revisionshistorik men denna blir allt tydligare när man nyttjar tillägget Draftback.

Tänk dig en elev som skriver en uppsats eller några elever som tillsammans skriver i ett dokument och där man som lärare kan se hur texten växer fram och av vilken användare. Det kunde vara intressant. Frågan är om det är önskvärt? Vi vet väldigt lite om vad som sker ändå. En del väljer kanske att skriva i annat dokument och sedan klistrar in drive-dokumentet. Med denna form av kontroll kan vi bli hjälpta men främst för egen del. Som kontrollverktyg fungerar det nog inte men däremot för att bli varse om sitt eget lärande.Det som är intressant är att om du får ett delat dokument så kan du via Draftback se de ändringar som gjorts i det dokumentet. Det är alltså inte endast dina ändringar som kommer med utan du kommer åt de som gjorts av andra. I riktigt stora dokument eller kollaborativa arbeten blir detta till en arkeologisk utgrävning i det digitala skrivandet där vi på sekunden kan se vad som skrevs och av vem. En källa till kunskap eller kanske en väg åt fel håll där skrivandet kvävs i den allt större transpandensen.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar