tisdag 18 augusti 2015

Digitala läromedel - är de bättre än analoga?

Håkan Fleischer debatterar i Skolvärlden med artikeln: Digitala läromedel ger mer undervisningstid. I denna artikel lyfter Håkan fördelarna med att nyttja digitala böcker framför analoga och en av fördelarna är att de digitala böckerna är mer uppdaterade än de analoga och därmed mer lämpliga att nyttja för lärare då de inte behöver lägga ned lika mycket tid på faktakontroller. Jag är ofta överens med Håkan i flera olika frågor men i just denna så är jag inte säker på att digitalt undervisningsmaterial garanterar objektivitet eller att felaktigheter uppstår. Egentligen skiljer sig inte publicering i digitala former särskilt mycket från analoga. Lika omfattande faktagranskning krävs.

Det kan i värsta fall också gå riktigt illa som i Los Angeles där skolorna satsade stora pengar på att köpa in läsplattor i kombination med utbildningsmaterial från Pearson. I detta fall har allt gått fel och de digitala resurserna har inte räckt till och tekniken har strulat. Här har mycket tid förlorats och stora pengar har gått åt annat än utbildning, läs mer: LAUSD ditching Pearson iPad program software, demanding multimillion dollar refund.

Med allt fler producenter av läromedel kan vi också utgå från att mycket av materialet som publiceras inte är faktagranskat. Den brännande frågan är också...vad är ett läromedel? Kan en kanal på Youtube med historiska fakta klassas som läromedel? Eller måste läromedel alltid gå via förlag? Om vi ser till Youtube så nyttjas mycket material i skolorna som undervisningmaterial, men i somliga fall så är det katastrofalt låg kvalitet på materialet, och trots detta nyttjas det bland elever och även lärare.

Det finns en oerhörd stor risk för en sänkning av kvaliteten i skolan om inte lärare faktiskt granskar material som skall nyttjas för undervisning.

Håkan Fleischer skriver vidare i debattartikeln att det finns poänger med att samla allt studiematerial på ett och samma ställe. Det kan finnas en poäng med detta men problemet man såg i Los Angeles (och som man var lovad skulle fungera) var att läsplattorna kunde låsas upp så att man kom åt annat än just utbildningsmaterialet vilket ledde till att eleverna sysslade med annat än att studera.

Digital litteratur har stora möjligheter men att utgå från att de förenklar arbetet för läraren är inte alldeles självklart enligt min mening. Men debatten är bra och jag hoppas på att detta diskuteras flitigt.

Läs mer om Los Angeles skoldistrikts problem med digitala läromedel: L.A. School District Cancels iPad Pearson Curriculum, Asks Apple for Refund

Läs också tidigare inlägg om Digitala läromedel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar