fredag 9 juni 2017

Gratis är inte alltid ett bra alternativ, det kan bli riktigt dyrt!

Inte sällan har skolorna rätt begränsat med medel och i och med digitaliseringen tänker vi att det går att göra saker och ting billigare. Inte minst när det gäller våra digitala lärmiljöer där skolor kan nyttja Google Classroom eller Office365 kostnadsfritt. Så skönt att slippa upphandla dyra lärplattformar och istället komma igång omgående samt till en låg kostnad. Det enda som kostnader är integrering med befintliga elevsystem (vilket i sig kan bli kostsamt) samt utbildning av pedagoger. Det finns dock ett problem som så tydligt visat sig under våren 2017 när det gäller Office365.

Men innan problemen så bör vi förstå skillnaden mellan upphandling och gratismodeller. När en kommun eller skola upphandlar en plattform så ställer vi krav. Dessa krav svarar företagen ifråga på och vid ett eventuellt avtal så kommer köpare och säljare överens om kraven inte möts eller förändras. Som köpare har jag möjlighet att ställa krav på leverantören. Värre är det när det gäller t.ex. Office365. Microsoft har inga större krav på sig att leverera annat än det man önskar att leverera. Givetvis måste det finnas ett avtal som gäller inom ramen för EU-lagstiftning och integritetsperspektivet men i övrigt så är man helt i händerna på leverantören. Upphandling kostar...men i bästa fall får man det man betalar för.

Microsoft gick ut för en tid sedan med att erbjuda Microsoft Classroom till skolor och flera skolor och lärare har lagt ned mycket tid på att nyttja detta verktyg för pedagogisk verksamhet. Nu väljer dock Microsoft att inte längre utveckla Classroom utan istället fokusera på deras nya kommunikationsplattform Teams. Teams är riktigt bra men är i dagsläget inte en ersättare för Classroom. Däremot kommer en utvecklad version av Teams som kommer att gå under namnet Teams for Education. Det kan säkert bli bra men det som är bekymrande är Microsofts hopplösa famlande hit och dit utan tydligt riktning där man hoppar från en lösning till en annan. När skall Microsoft förstå (och många andra företag) att man drar undan mattan totalt för de pedagoger som valt att investera i tid och förtroendekapital i Classroom? Hur skall överhuvudtaget Microsoft kunna fungera som en stabil partner när förändringar sker mycket snabbt?

Om digitaliseringen i skolan ska fungera måste det finnas partners man kan lita på och det är inte underligt att en del länder väljer att ha en och samma plattform för samtliga skolor, just för att förhindra att ovanstående sker. Företagens godtyckliga hanterande av sina lösningar skapar förvirring och missnöje hos användarna och för de lärare som redan innan var kritisk till IT i skolan lär Microsofts märkliga beteende spä på ointresset.

Gratis låter bra, men för de som nu lagt ned tid och resurser på att arbeta med Microsoft Classroom kommer det att bli en dyr nota.

För den som är intresserad av att följa denna fråga rekommenderas att följa Facebookgruppen Office365 i skolan som är en öppen grupp där denna fråga just nu diskuteras.

Är du själv drabbad av detta beslut, skriv gärna en kommentar.