tisdag 10 oktober 2017

AI och utbildning-det är onekligen spännande

Det är ingen hejd på utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) och utbildning. Fler och fler företag inom edtech-området satsar på AI och här ser vi kanske efterträdaren till traditionell kurslitteratur. AI i skolan handlar om att på bättre sätt stödja elever där de är men även att stödja läraren i sin lärargärning. Jag har själv testat en del AI-tjänster kopplat till skolan och så länge det är ett stöd till elev och lärare det handlar om så finns här mycket att hämta. För den som vill sätta sig in i vad AI handlar om kan du med fördel gå in på Forskning.se och ta del av deras spännande sida om AI.

Men rent praktiskt...vad kan detta innebära för läraren? Ett exempel ser vi till exempel i IBMs Artificiella Intelligens Watson och deras Teacher Advisor With Watson. Watson är datorn som med hjälp av AI för flera år sedan slog ut samtliga Jeopardy-mästare i USA för rätt många år sedan, se filmsnutt nedan:Nu har Watson fått andra uppgifter och bland annat handlar det om att just stödja lärare i främst ämnen inom det som i USA kallas för STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Alla som arbetar som lärare vet hur mycket tid vi lägger ned på förberedelser och att skapa material. Via Watsons tjänst Teacheradvisor så får läraren stöd i arbetet att planera sina lektioner samtidigt som ett material sammanställs som dessutom är knutet till läroplanerna. Jag har testat tjänsten (vilket du också kan göra genom att skapa ett konto) och jag kan bara säga att det är imponerande hur Watson sätter ihop ett kursinnehåll samt uppskattar hur lång lektionen kommer att vara med det upplägget (i regel 60 minuter). Nu är detta inom området matematik (som inte jag behärskar) och utifrån Nordamerikanska standarder men själv hade man ibland önskat fått hjälp med lektionsupplägg på detta sätt. Bilden nedan visar början på ett lektionsförslag för årskurs 5. (klicka här för att se hela PDF-filen)

Om AI kan bli ett stöd för läraren (vilket vi ser i flera svenska tjänster) så kan det bli viktigt för inte minst möjligheten till att ge särskilt, individuellt stöd till de som behöver det. Kan vi dessutom överkomma språkbarriärer så blir det än viktigare i en global värld.

Se gärna en kort film om Teacheradvisor nedan eller skapa ett konto via denna länk.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar