onsdag 9 september 2009

Hur det hela hänger samman

Fick just kännedom om ett intressant projekt där det är möjligt att kunna utröna hur varje nyhet är relaterad till varandra. Vi ser idag att en nyhet fortplantar sig enormt snabbt över världen men frågan är hur dessa nyheter är relaterade till varandra? I News Dot är det möjligt att se hur en nyhet relaterar till andra genom att i en interaktiv karta kunna spåra vilka medier som skriver om ett särskilt ämne eller person. Så kallad strukturerad data kan nyttjas inom en mängd olika områden och det som jag ser som positivt med detta är att nu gäller det att visa orginalitet för att sticka ut i mängden. Att efterlikan är enkelt...att leda är svårare.

Det hela låter komplicerat men studera kartan på News Dot så blir allt mycket tydligare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar