tisdag 16 oktober 2012

Sökandets mysterium

Att leta och söka känns många gånger både jobbigt och tidskrävande, att inte få svar utan när bara fler frågor hopar sig känns övermäktigt. Samtidigt är detta så oerhört viktigt. Det pågår just nu ett sökande hos många pedagoger i landet. Inte minst ser vi det i Twitterflödena där man i torsdagarnas Skolchatt (#skolchatt)kan ta del av nyfikna och kunniga pedagogers tankar om skolan. Sökandets mysterium är något som jag vill uppmuntra fler att vara del i. I dagens informationssamhälle måste vi hela tiden förkovra oss, testa våra tankar och idéer med andra och utanför vår ordinarie kontext. Det är ni i denna miljö får motstånd och uppmuntran som vi inser hur viktigt det är att ständigt ifrågasätta och söka vidare. Annars blir det som i den animerade filmen nedan, vi ställer oss i köer och hoppas på att vi står i rätt kö och väntar på att någon ska leverera ett svar, vi byter för att snabbt bli klar och vi missar till slut målet.


Jag hör också många som säger att man måste få mer tid i sin tjänst för att kunna förkovra sig men frågan är om det måste ligga inom tjänsten? Jag anser att man inom sitt område ständigt måste uppdatera sig, läsa, diskutera och omvärdera. Detta måste ske jämt och inte under fortbildningsdagar, avsatt tid på onsdagseftermiddagen eller på en kurs. Vi har en tendens att vilja få betalt i pengar för varje stund som vi satsar på vår skola eller arbetsplats. Klart att vi ska ha betalt men vi får också betalt när vi i kunskap blir bättre, kunnigare och förhoppningsvis klokare. Detta är en ersättning som gör att vi kan gå vidare och i förlängningen innebär detta också mer betalt när vi med vår kompetens kan byta tjänst eller uppgift.

Vi blir aldrig färdiga och ofta tänker jag på Sokrates kända ord: "Den vise vet att han ingenting vet". Med det menar jag inte att jag är vis, på intet sätt, men desto mer jag läser och tar del av desto mer inser jag att jag inte vet någonting. 


Kanske slår jag in öppna dörrar för ni som läser denna blogg, ni är sådana som vill veta mer och tar tid till detta...för att det är viktigt. Vi ses på Twitter och andra ställen :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar