måndag 8 oktober 2012

Sökandet efter den heliga Graalen

Den heliga graal i en illustration av Arthur Rackham. 
Vi känner till historien om den heliga Graalen, eller snarare myten om Graalen som handlar om det kärl som Jesus och lärljungarna drack ur vid den sista måltiden. Samma Graal menar man är den som man samlade upp Jesus blod i när man stod under korset där Jesus korsfästes. Berättelser som inte nämns i Biblen utan har uppkommit under 600-talet. I vilket fall har flera försökt att finna denna bägare då man trott att den kan omfatta gudomlig kraft.

Ibland känns det som att vi idag på nytt jagar efter dessa bägare men nu i form av IT-lösningar eller artefakter. Ungefär med en tanke om att bara jag har rätt teknik så kommer mycket att bli enklare. Jag kom att påminnas om Graalen när jag läste ett inlägg på sidan PC Pro där en skola i USA som gått över till att nyttja iPads i undervisningen nu önskade gå tillbaka till att använda traditionella datorer istället (se artikeln: The school that swapped its laptops for iPads...and wants to switch back again).

Artikeln är en sorglig läsning då man mellan raderna kan läsa att här har man inte tänkt till ordentligt utan valt att byta verktyg utan att fundera över vad man vill göra med dessa. Graalen ansågs innehålla stor kraft vilket skulle kunna innebära att Graalens ägare kunde vinna krig med dess hjälp, lite av samma känsla får jag när jag läser om detta exempel. Bara för att det blev något nytt (det kunde lika gärna vara en Androidplatta som en iPad). Jag upplevde för en tid sedan en liknande sak då jag fick ett mail från en lärare på ett gymnasium som ville att jag skulle ge min bild av att nyttja iPad i undervisningen. Läraren skrev också att man arbetat med en-till-en men det fungerar inte så bra med de datorer man har nu samt att satsningen har blivit så dyr att man inte längre hade råd att köpa miniräknare till eleverna.

I detta brev är det många underligheter. För det första löser inte iPaden problemen man har, de ligger snarare i den pedagogiska ansatsen som inte verkar genomtänkt. Att inför iPad i detta läge lär snarare komplicera det hela ytterligare än att göra någon nytta. Att man sedan inte har råd med miniräknare är en intressant passus med tanke på att de redan har avancerade miniräknare...i datorn.

Nya artefakter kommer hela tiden, en ny smartphone fick enorm uppmärksamhet för någon vecka sedan och snart kommer det kanske en ny lite mindre iPad. Kommer detta att lösa problemen man har i skolan...givetvis inte, de kan i och för sig vara goda komplement till skolan men de har i sig ingen inneboende kraft. Den kraften finns hos varje lärare...ibland latent, andra gånger så oerhört tydligt.