onsdag 26 september 2012

Didaktikens verktyg igen

I måndags var jag på Utbildningsradion för att diskutera rektorsutbildning men samtidigt fick vi ett samtal om didaktikens verktyg som tagit fram av UR (jag har tidigare skrivit om detta). Didaktikens verktyg är ett lovvärt initiativ med många goda och kloka synvinklar samt rätt brett perspektiv på vad IT i skolan kan innebär utifrån många olika synviklar. Didaktikens verktyg är bra som en inledning.

Men det finns ett problem med didaktikens verktyg och det är att den inte lever. Inget nytt tillkommer och det finns inga möjligheter till att vare sig bidra med innehåll eller möta andra som har funderingar inom området. Mediet försöker att vara levande i och med att det finns rörliga media men det som vi har framför oss är på intet sätt levande. Givetvis beror detta på att man kanske inte har möjlighet att sätta folk på att utveckla sidan för att sköta kommunikation mm med de som vill engagera sig i frågorna. Men med tanke på den erfarenhet och de resurser som finns på UR så skulle man kunna göra så mycket mer med sidan. Inte minst det faktum att skapa möjlighet för andra att bidra med sina erfarenheter OM IT i skolan och på så sätt skapa en mycket intressant databas med alla möjliga perspektiv.

Det finns kanske en övergripande orsak till varför man inte valt att göra detta vilket kan handla om upphovsrätt och avtal som är mycket noggrant reglerade och därför vill man inte ha in externt material som man inte har kontroll över (min egen reflektion).

Men en liten uppmaning till UR är att våga gå ett steg längre så att vi inte får ännu en sida som sakta dör och som får allt fler döda länkar. UR måste inse att detta inte handlar om att skapa ett läromedel i traditionell mening med en början och ett slut för då har man misslyckats med didaktikens verktyg. Förvaltarskap är svårt men oerhört viktigt.