torsdag 5 juni 2014

Öppen data om MOOC

Massive Online Open Courses (MOOC) har under de senaste åren varit ett hett ämne för inte minst högre utbildning (se tidigare inlägg om MOOCs här) Frågorna huruvida dessa kurser har en god kvalitet, kostnaderna för utveckling av dessa, genomströmningsproblematik samt värdet av utbildningarna har ständigt varit aktuella. De största aktörerna ser vi t.ex. i CourseraHarvardX and MITx.

HarvardX and MITx har nu extraherat data från de kurser som de gav under 2012-2013. Det är mycket information och man har dessutom valt att dela ut all data (det bör här understrykas att all personlig information om studenterna har tagits bort). Vem som helst kan nu ladda hem all data om kurserna men även utforska detta via de visualiseringsverktyg som HarvardX och MITx tillhandahåller. Utöver detta finns en uppsättning arbetsdokument som innehåller analys av kursernas uppgifter samt totaler för varje universitet att ta del av via MITx och HarvardX working papers.

Docent Andrew Ho vid Harvard Graduate School of Education menar att "Learning Data" från öppna onlinekurser är mycket lovande för forskningen över vad som fungerar i lärandet online.

Enligt data så är det förhållandevis unga deltagare på MOOC-kursena från Harvard och MIT. Vi ser en annan situation i norden där fler som läser online är äldre än studenterna som läser på campus.

Se mer om detta på Age Composition - HarvardX

Det som är slående är att det finns deltagare från i stort sett varenda land i världen på kurser som erbjudits via MITx och HarvardX
Se mer om detta på Worldmap


Däremot är det svårt att få fram data över hur många som lämnat kurserna i förtid, sk. dropouts. Denna data verkar inte finnas med vilket i sig är naturligt med tanke på att lärosätena har fokuserat på de som genomfört utbildningarna. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar