fredag 10 april 2015

Konferenser är ibland big business

Ett mail kommer med en förfrågan om man kan vara en av flera föreläsare på en konferens. Du har säkert varit med om det någon gång och man blir lite glad över att blivit sedd och blir samtidigt triggad att få göra ett strålande jobb. Man vet samtidigt att man måste lägga ned ett stort jobb på förberedelser och även lägga tid till resor mm. Som föreläsare försöker man förstå hur man på bästa sätt når den målgrupp som det handlar om och viss ångest kan också smyga sig in ju närmare man kommer utsatt föreläsningsdatum. Visst vill man ha ersättning för detta och det ska man också ha. Det hela är en förhandlingsfråga och många gånger handlar det i mitt fall om kommuner som inte har så mycket pengar och då rättar man sig i viss mån efter deras möjlighet till att betala, det känns riktigt och rätt.

Men så får man förfrågan från företag som t.ex. Informasweden som vill att man skall delta som föreläsare och sakkunnig på deras konferenser (i mitt fall konferenser inom högre utbildning). Det är intressant att ta del av innehållet i dessa. Ett innehåll som ett företag skapat för att berätta för högskolor och universitet hur de skall arbeta med det som lärosätena faktiskt är bäst på. Men det som är mest intressant är priset för dessa kurser/konferenser. Låt oss ta kursen "Pedagogik för nätbaserad utbildning"som är inom ett område där jag själv arbetar inom. En konferens som kostar deltagaren någonstans kring 13 000 kronor för två dagar. Den som medverkar får inget betalt annat än följande (citat från ett brev från Informasweden):

Som tack för din medverkan har du möjlighet att bjuda in en gäst till konferensen, alternativt få en voucher för att kunna delta kostnadsfritt på någon av våra konferenser eller kurser. Vi har ett flertal konferenser under våren och hösten inom högskoleområdet. Du är givetvis välkommen att vara med och lyssna på hela konferensen också om du har möjlighet till  det. Vi bokar din resa också eller ersätter dig för den om du föredrar det.

Med den tid man lägger ned så kan jag tycka att det är rimligt att det utgår ersättning till föreläsaren med tanke på hur mycket informa tar in på varje enskild konferensdeltagare. Att de lyckas arrangera konferenser under dessa villkor är rätt otroligt.

Varför tar jag nu upp detta? Vill jag tjäna mer pengar och vara med på Informas konferenser? Nej, det handlar inte om det. Det handlar snarare om att universitet och högskolor bör samlas i sina sammanhang och skapa fler konferenser och kunskapsutbytesarenor där syftet inte är att göra stora pengar utan verka för kunskapsspridning. Med Informaswedens upplägg innebär det också att kvaliteten sänks rätt rejält när många namn som är kunniga inom detta område väljer att tacka nej till denna verksamhet då det är så uppenbart vad det handlar om.

Det finns många intressanta konferenser att gå på och delta i inom högre utbildning, satsa på några av dessa istället som inte syftar till att ge vinst (de gör mycket sällan det) utan att sprida kunskap på schyssta villkor:

(Om du nu ändå vill medverka på konferenser som ovan så rekommenderar jag att du tar och beställer en helikopter till konferensen. Du får ju inget betalt men du får i alla fall en annorlunda resa dit och vad jag förstår så står Informasweden för resekostnaden ;-) )


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar