tisdag 28 juli 2009

Visst har vi sett det förut...nu i förfinad form

Jag har med intresse tagit del av debatterna dels i Sverige men även utomlands vad gäller människors nätintegritet. Vi ser att det hela blir alltmer komplicerat då kommersiella intressen blandas samman med juridiska och där enskilda individer på olika sätt drabbas av nätets offentlighet eller journalisternas jakt under sommarns totala nyhetstorka. Det finns mycket att säga om den alltmer bekymrade situation som vi har på nätet främst utifrån integritetsfrågan. Samtidigt så är detta bara början som jag ser det. Med smarta funktioner inbyggda i våra datorer eller mobiler (som idag mer eller mindre är samma sak) så kan nya spännande tjänster växa fram. Tjänsterna är inte nya egentligen men förpackas smidigare än tidigare. (Sök på ordet Offender Locator så får du flera intressanta träffar) Idag har det från flera håll rapporterats om ett nytt program för Apples iPhone, Offender Locator. Det är ett program som snabbt ger en bild av hur många sexförbrytare det finns i den omedelbara omgivningen. Programmet går under epitetet "Peace of mind" products från företaget Vision 20/20. Offender Locator har stöd inte bara för iPhone utan även som applikation till Facebook eller till BlackBerry telefonen.

Det handlar alltså om dömda sexförbrytare som offentligt är sökbara på deras hemadresser. De kan redan ha avtjänat straffet och är därmed fria men de finns kvar i systemen och kan lätt sökas upp via t.ex.
en iPhone. Om du dessutom köper programmet får du möjlighet att finna alla i din omgivning och inte endast de tre samtidiga träffarna som ingår i Lite-versionen. Det går att göra pengar av allt..."Peace of mind" kostar.

Det finns en mängd olika funktioner som man kan sätta samman för att skapa nya och spännande program enligt ovanstående. Redan nu kan vi se vilken medelinkomsten är i ett villaområde om du är spekulant på ett hus. Kanske vore det intressant med ett program där vi kan med iPhonen se vilken "klass" ett område har i en en förort eller hur många individer som har icke-svenska namn i min omedebara omgivning där jag står med iPhonen i handen. Detta är inte bara oroväckande...detta är direkt farligt och vi kommer att hamna där och integritetsproblemen är idag en ljuv sommarbris i jämförelse med den storm som laddar upp långt borta i den digitala horisonten.

Vill vi hit? Rent tekniskt kan vi när som helst vara där...men etiskt...var sätter vi gränsen. Än en gång kommer kommersiella intressen att kollidera med juridiska men den stora frågan handlar om etik...vem ska driva den frågan? Såna här lösningar ger inte mig någon sinnesfrid.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar