måndag 10 augusti 2009

Vet du hur lycklig du är?

Frågan är kanske knepig...lyckan är för många relativ och inte minst svårdefinierad. Därför kanske det vore av intresse att undersöka detta och samtidigt delta i ett forskningsprojektet "Track Your Happines". Det krävs dock att du har en iPhone för att delta för efter det att man har fyllt i alla frågor så får man meddelanden tre gånger per dag där man skall svara på frågor där man ska uppskatta hur man känner sig (det verkar dock även kunna besvaras via datorn) Kanske vore det intressant att själv få veta när du egentligen är lycklig, hur det funkar vet jag inte ännu och om jag är lycklig...det vill jag nog återkomma till. Det kanske också är en helt annan sak när forskningsprojektet anser när man är lycklig och jag själv gör det. Eller så kanske jag får någon ordning på det som är så svårgripbart...känslor och lycka.

Det hela beskrivs enligt följande:

Purpose of the research: To understand what factors affect people’s happiness in their daily lives.

What you will do in this research: You will first provide demographic information and complete survey questions about personality, recent life events, and physical health, and then begin recording your happiness on your iPhone throughout the day. Each day you will receive several notifications, at which time you will visit a webpage on your iPhone where you will report what you were doing, what situation you were in, and how you felt. You will decide when and how often you want to be notified. After 50 successful responses you will receive a report summarizing your responses and showing how your happiness varies.

Time required: It will take approximately 10 minutes to answer preliminary questions, and then approximately 60 seconds to provide each report on your iPhone, which you’ll do several times a day. You may continue to participate in this research as long as you desire.

Confidentiality: Your participation in this research will remain confidential, and the only identifying information collected will be your email address, and if you choose to use SMS notifications, your iPhone telephone number. IP addresses are routinely recorded but will also remain completely confidential. Your contact information will never be shared with anyone. All data exchanged with this site is protected by SSL encryption.

Participation and withdrawal: Your participation in this study is completely voluntary, and you may withdraw at any time without penalty. To delete your account, click on the Account link in the upper right area of the screen, and then select “Delete Account”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar