måndag 31 augusti 2009

Wikipedia kan nu bli mer trovärdig

Ända sedan Wikipedia startades har många varit tveksamma till informationen på Wikipedia, ibland befogat...ofta obefogat. Dock har det vid flera tillfällen publicerats direkta fel (se artikel om detta på IDG). För att råda bot på detta har man på Wiki Lab tagit i WikiTrust. Det hela går ut på att WikiTrust ger information som nyligen är publicerad eller redigerad en färgkod, text från tvivelaktiga källor börjar med orange bakgrund medan testen från en betrodd författare får en ljusare nyans. Systemet byugger på en algoritm som beräknar författarens rykte utifrån livslängden hos sina tidigare bidrag, det hela är en enkel idé...ju längre informationen kvarstår på sidan, desto mer exakt är den sannolik att vara. Spännande med tanke på att de som kommer att anses vara trovärdiga är inte de som har ett känt namn utan den som producerat och bidragit med korrekt information...viss skillnad anser jag.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar