tisdag 22 maj 2012

Mer om döden och sociala medier

Döden är något som vi alla kan relatera till, detta verkar flera innovatörer förstått (se tidigare inlägget När jag dör) och skapar på löpande band olika lösningar som bygger på våra tankar om våra livsslut. Ett nytt socialt forum har skapats i appen för iPhone som heter "My Last Wish" där jag kan skriva mina tankar om vad jag vill uppnå eller göra innan jag själv dör. En rätt så meningslös app men tanken är att personer som kanske delar samma önskan tar kontakt med varandra eller som grundare Kirtan Thaker säger:

 “I was confident that if we create a app where this possibility can be turned into reality, people will love this concept and they will get a chance to make friends who are unknown but having just one thing in common which is the last wish.”


Jag tror inte att våra sista önskningar är tillräckliga för att bygga ett socialt sammanhang, men det är å andra sidan lite roligt att gå in och se vad andra önskar :-). Jag har själv ännu inte skrivit något  men vem vet?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar