måndag 14 maj 2012

Google Maps ger ett annat perspektiv

Vi känner till Google Maps, vi nyttjar det i alla möjliga sammanhang för att skapa nya kartor såväl som att ta reda på avstånd mellan två punkter. Som pedagogiskt hjälpmedel kan Google Maps vara viktigt inom ett antal ämnen, inte minst geografi och matematik. Men helt plötsligt öppnas också möjligheter att nyttja Google Maps för andra ämnen som religion och historia eller kanske fysik. Det finns möjligheter att mäta sträckor med andra enheter än våra traditionella mätmått som meter eller miles. Jag kände mig bara tvungen att göra en liten film som visar hur Google Maps kan bli något annat än bara ett verktyg som hjälper oss i vår vardag. Kanske är jag nördig, men det blir helt klart mycket roligare med kartor med nedanstående lösning: