onsdag 30 maj 2012

Omdefiniera lärandet - förslag tack

Jag föreläste i går på rektorsprogrammet vid högskolan Dalarna för en grupp rektorer. I min föreläsning kom jag in på Ruben R. Puentaderas syn på hur man enligt SAMR-modellen måste komma upp på en nivå där man omdefinierar lärandet och med stöd av IT kan göra saker som man aldrig annars skulle kunna göra utan de digitala artefakterna (se mer om detta på iTunes). Det skrivs även mycket om detta i Sverige och när jag nämnde detta vid min föreläsning så nickade de flesta och höll med att man borde komma upp på den nivån, men när jag i nästa mening frågade de som lyssnade vad "omdefiniering" kan innebära i praktiken så blev det tyst. Nu kan jag tänka mig tillfällen då detta är möjligt men de vore roligt och intressant att skapa ett forum för att diskutera just detta. Alla talar om det men få greppar det hela. Jag antar att TÄNK OM-gänget måste ha en massa förslag på detta?

Gå gärna in och skriv förslag på hur du ser på ett omdefinierat lärande med stöd av IT i gruppen omdefiniera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar