onsdag 27 juni 2012

"Vi vet vad du gör"

Jag är inte säker på att alla de som använder sociala medier alla gånger inser hur transparenta våra liv blir, jag vet inte själv till 100% hur mitt liv exponeras. Detta blir särskilt tydligt på sidan We know what you´re doing som ska fungera som ett avskräckande exempel över hur lätt det är att få ut information från t.ex. Facebook. Man har på denna sida valt att söka ut somliga uppdateringar som går att få ut genom att bara ange vad man är ute efter, det är t.ex. "Who want´s to get fired", "Who´s got a new phone number", Who´s taking drugs". Det som "läcker" ut är det som är offentligt postade uppgifter och det är många som inte tagit sig tid eller ens brytt sig om att ändra på sekretessinställningarna vilket kan medföra att fler än nödvändigt kan ta del av min information. Det hade varit möjligt att göra på detta sätt även i Sverige då uppgifterna bara är att hämta för den som har lite kunskap om hur man hanterar s.k. API.

Genom att ändra sina sekretessinställningar (se bild nedan) från Offentligt till Vänner gör en stor skillnad.


Haywood som är skapare av sidan We know what you´re doing  gjorde denna efter det att han blivit inspirerad av Tom Scott´s video "I Know What You Did Five Minutes Ago" som är inbäddad nedan: