måndag 13 augusti 2012

Semestern är över

Bloggen har varit död under sommaren, helt enligt planerna. Det har inte saknats att skriva om men ibland måste man ändå släppa saker för en tid. Nu är det första arbetsveckan och redan nu är det dags för föreläsningar och kurser på olika ställen i Sverige. På onsdag i Katrineholm då jag på eftermiddagen skall träffa lärare efter det att de har lyssnat till Dr. Ruben R. Puentedura vars idéer om ett redefinerat lärande många skolor i Sverige har anammat. Nu får jag träffa honom och jag har en del frågor att ställa, det ska bli intressant och jag är synnerligen intresserad av att se vad det redefinierade lärandet i praktiken kan innebära, jag vill ha exempel och problemställningar.

I övrigt tror jag att hösten blir mycket intressant, särskilt då jag för egen del kommer att arbeta mer på egen hand inte minst med utvärderingar och uppföljningar av skolors satsningar på IT i skolan. Jag vill egentligen inte tala om IT utan ett bättre begrepp anser jag att Nästa Generations Lärande (NGL) är. Det fokuserar just på lärandet som kommer att vara en del av vår IT värld, men även ske utanför denna och konsten blir inte att förstå hur tekniken fungerar, utan att förstå samband och kulturyttringar och när IT skall nyttjas, när det skall nyttjas utan att det märks och när det inte skall nyttjas. Att förstå hur etiken hela tiden förflyttas till marker som aldrig tidigare har beträtts och vad det innebär för våra unga och oss själva. När våra sökningar på nätet inte ger oss bara information utan även kan leverera vartenda brev eller kommunikation jag har haft med andra i samma sökning (där är vi redan idag, se https://www.google.com/experimental/gmailfieldtrial)

Där måste vi inte se våra skola som något där IT skall in, där måste vi se skolan som en pedagogisk arena där vi handleder och hjälper vår nästa generation och deltar i deras lärande.

Det blir en spännande höst.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar