onsdag 20 mars 2013

IT-Det är en fråga om skolans överlevnad


Det börjar redan bli ett rätt så slitet citat ur Lgr11 kap. 1 men vad innebär detta egentligen i det vi läser om skolan?
"Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt/… / Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ."
I dag har vi över 200 kommuner (enligt framtidens lärande som på olika sätt satsar på att föra in IT i skolan vilket är en positiv utveckling. Särskilt om vi ser till Lgr 11 ovan som så tydligt markerar att "eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och snabb förändringstakt". Min stilla fråga är...hur klarar man detta uppdrag i en skola där det inte finns datorer till varje elev eller förutsättningar för att kunna orientera sig i vår värld? Hur kan man som politiker/skolledare/rektor/lärare/förälder/elev idag tro att vi i en del ämnen kan stå utanför IT och skjuta på frågan in i framtiden? Vilken framtid dessutom? Med stor risk för att låta väl euforisk kring nyttjandet av IT i skolan så finns det en stor risk för de skolor som inte går in i att fullt ut nyttja IT som en väsentlig del i skolundervisningen kommer att tappa mark. Det handlar inte om att locka med en skinande fin dator utan det handlar om att ge förutsättningar för eleverna att kunna finna sin roll och utveckling i den komplexa verkligheten. Egentligen borde granskande skolmyndigheter granska huruvida skolan bidrar till att uppfylla texten ovan. Det går inte längre att hänvisa till ett fysiskt bibliotek utan man måste kunna visa på en större förståelse. I granskningen av skolorna ska kanske frågan istället riktas till lärarna och ledningen istället för att få reda på hur eleverna fått veta hur man skall orientera sig i vår värld. Frågan borde vara: Hur orienterar du dig som skolchef/lärare i den komplexa verkligheten, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Svaret kan då inte bli att vi har si eller så många datorer i skolan och trådlösa nätverk.

Det är märkligt att vi inte har fler skolor som arbetar aktivt med IT, kanske är en del skolor brända på tidigare satsningar, konsulter som lovar stort men håller tunt, IT avdelningar som hindrat utvecklingen för länge eller politiker som inte insett hur världen och de elever som går i dagens skola fundamentalt skiljer sig från sin egen världsbild.

Någon skrev på Twitter att vi inte kan jämföra skolan med hur den var när vi vuxna var elever utan vi måste jämföra dagens skola med dagens arbetsplatser som i flera fall har följt utvecklingen. Kanske ser vi tydligare med den jämförelsen. Eller för att förtydliga den...de företag som idag överlever är de företag som förstått hur världen har blivit så mycket mer komplex samt förändras så snabbt så att om man står stilla så kommer man inte att överleva.

Det är en fråga om skolans överlevnad, inte en fråga som handlar om vi ska satsa eller inte utan frågan är snarare...hur snabbt kan vi komma igång?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar