onsdag 27 mars 2013

Mät och spara pengar-en etisk problematik

Försäkringsbolaget ifs nya app för bilen ger möjlighet för deras kunder att själv kunna logga sin körning. Om man kör lugnt och sansat så kan denna körning innebära att man kan få en sänkt försäkringspremie kan man läsa på IDG. Det hela bygger på att jag själv i viss mån kan styra mina kostnader och genom att reflektera över min egen bilkörning så kan jag påverka mina utgifter. Just nu går det att få sänkt premie men om man kör som en vilde så får man i dagsläget inte en högre premie.

Det hela låter bra, det blir ett aktivt val för varje försäkringstagare att ta men samtidigt är detta en utveckling som kan bli problematiskt. Problemen är kanske inte just det att man får ned hastigheter mm, däremot är det kanske ett problem att man även via denna app lätt kan spåra var bilen befinner sig. Om jag åker in i ett område som klassas som osäkert eller kanske kriminellt så kan kanske även detta så småningom kan läggas i vågskålen för min premie. Men kanske är inte bilförsäkringen det som är mest problematiskt utan tänk om vi gjorde samma sak med sjukförsäkringen? I ett tidigare inlägg jag skrev om att mäta allt om sig själv så blir frågan mer intressant. Om vi har ett försäkringsbolag som gärna vill ha in uppgifter om min hälsa och så småningom också vill att jag ständigt mäter min hälsa så kan det medföra att min premie sjunker, eller snarare, att den inte blir skyhög. Med tekniken är det möjligt att mäta så mycket som vi t.ex. ser i BodyMedia där man kan mäta inte bara sina fysiska aktiviteter men även hur man sover mm. En information som skulle kunna vara guld värd för försäkringsbolag (nu talar jag inte om hur vården kan nyttja detta).

Det talas mycket om Big Data nuförtiden och nu kan vi bidra som enskilda individer med enormt mycket data och det är här det börjar att bli intressant. Vem äger denna data och hur kommer den att användas. Om jag som försäkringstagare också korskör de digitala tjänsterna i det att mäta min hälsa samtidigt som man kopplar det till min bilkörning så får vi oanade konsekvenser. Där jag t.ex. efter mitt löppass på 2 mil sätter mig i bilen och åker hem, detta kanske inte var det allra bästa med tanke på utmattning och vakenhet i trafiken.

I takt med att våra saker kommer att kommunicera med varandra kommer vi som människor få mycket intressant etiska frågor att ta del av. Mest intressant blir det när maskinerna utifrån all data som finns om mig sätter prislappen för mitt liv i form av försäkringspremier, sjukvårdstariffer och arbetsdata.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar